Formuesforvaltning

Finansco – Første formuesforvalter med bærekraft i forvaltningen

Vi tar hensyn til hvordan kunden vil bidra til en mer bærekraftig verden i investeringsstrategien. Les mer om vår prosess til ferdig strategi her.

  Vi i Finansco har bred erfaring innen formuesforvaltning, kapitalforvaltning og forretningsførsel.  Jeg ønsker mer informasjon om følgende  Når du klikker på send inn, gir du Finansco tillatelse til å lagre og behandle de personlige opplysningene som ble sendt ovenfor for å yte forespurt tjeneste.

  I Finansco har vi over mange år utviklet og oppdatert våre prosesser og metoder innenfor formuesforvaltning for å kunne levere den beste mulige tjenesten til våre kunder. Et sentralt element i vår formuesforvaltning er Finanscoprosessen. Det gir oss som formuesforvaltere et godt verktøy til å sørge for at våre råd baserer seg på en god forståelse av deg som kunde, samtidig hjelper det deg med å forstå din situasjon i en forvaltningskontekst.

  Hittil har kartleggingsfasen omfattet innhenting av blant annet generell økonomisk situasjon, finansielle mål og planer, risiko- og avkastningspreferanser, og kundens kunnskap og forståelse av investeringer og investeringsformer. Alt dette er viktig og skal fortsatt med.

  Kontakt oss dersom du ønsker bistand med å finne bærekraftige investeringer. Våre formuesforvaltere er erfarne og står klare til å bistå deg med viktige økonomiske valg som sikrer fremtiden din.

  img2

  Vi har siden 2017 jobbet med bærekraftige investeringer, og lanserte i 2019 vår Finansco Impact-portefølje. I arbeidet med dette tilegnet vi oss kunnskap og forståelse for hva det vil si for oss å investere bærekraftig, på riktig måte. Gode selskaper, både for økonomien og jordkloden.

  Etter to år med god avkastning, og kanskje enda bedre erfaringer, har vi bestemt oss for å gjøre bærekraft og ESG enda bedre og mer relevant for kundene våre. Som alltid skal vi starte i sentrum, hos kunden, men vi skal legge inn et nytt stopp på veien fra første konsultasjon til ferdig kundeforhold med komplett investeringsstrategi. På samme måte som vi skal forstå kundens mål, planer, risikoprofil og avkastningsobjektiv, skal vi også finne ut av hvordan kunden ønsker at sitt bidrag til en mer bærekraftig verden skal reflekteres gjennom investeringsstrategien vi setter sammen.

  Vi skal finne ut av hvordan kunden ønsker at sitt bidrag til en mer bærekraftig verden skal reflekteres gjennom investeringsstrategien vi setter sammen.

  Hittil har normal prosess involvert innhenting av tradisjonell informasjon. Innhentingen av denne informasjonen gir oss en risikoprofil som igjen bestemmer andelen aksjefond og andelen rentefond. Denne sammensetningen, eller miksen om du vil, kaller vi aktivamiks. 50 % aksjefond og 50 % rentefond gir en aktivamiks på 50/50. Etter at aktivamiksen er definert kan vi velge hvilke porteføljer som skal inngå i forvaltningen.

  Tradisjonell prosess:

  ESG-i-finanscoprosessen_graph1I vår oppdaterte prosess kommer bærekraftspreferansene inn etter at aktivamiksen er definert, som et ekstra filter. På den måten vil porteføljevalget reflektere både elementene fra den tradisjonelle prosessen i tillegg til hvilke bærekraftspreferanser kunden har.

  Prosess som tar høyde for bærekraft:

  ESG-i-finanscoprosessen_graph2Kundens grad av bærekraftspreferanse reflekteres i styrken på grønnfargen. I «grå» portefølje legges det ikke til grunn noen spesielle krav til bærekraft i forvaltningen, i lysegrønn er det bestemt at i hvert fall deler av porteføljen skal være bærekraftig, og med mørk grønt legges det til grunn at porteføljeinnehavet i sin helhet skal være bærekraftig.

  Resultatet av dette blir at våre kunder får riktig risikoprofil, riktig avkastningsforventning og ikke minst riktig bærekraftsprofil, alt forankret i kundens situasjon, investeringsmål og verdisyn.

  For å se hvordan ditt ønske om å bidra bærekraftig kan gjenspeiles i din investeringsstrategi er du velkommen til å kontakte oss.

  img1

  Les mer om noen av våre bidrag i mediasaker om bærekraftige investeringer:

   Meld deg på vårt nyhetsbrev
   Ved å sende inn gir du ditt samtykke til å motta nyhetsbrev og annen relevant informasjon fra oss. Du kan når som helst avregistrere deg fra våre utsendelser.