Formuesforvaltning

ESG i et kundeperspektiv

Hvordan kan du, gjennom dine investeringer, bidra til miljø, bærekraft, og god virksomhetsstyring?

  Vi i Finansco har bred erfaring innen formuesforvaltning, kapitalforvaltning og forretningsførsel.  Jeg ønsker mer informasjon om følgende  Når du klikker på send inn, gir du Finansco tillatelse til å lagre og behandle de personlige opplysningene som ble sendt ovenfor for å yte forespurt tjeneste.

  I Finansco får vi stadig flere spørsmål fra kunder og andre interessenter som er nysgjerrige på hvordan de gjennom sine investeringer kan bidra til miljø, bærekraft, og god virksomhetsstyring. I dette innlegget forteller vi litt om hva dette innebærer, og hvordan vi hensyn tar dette i vår forvaltning.

  ESG – står for Environmental (miljø), Social (samfunnsansvar) and Governance (eierskap).

  Som rådgivere påpeker vi ofte til våre kunder at ved å investere i verdipapirer som aksjer/aksjefond eller rentepapirer, investerer du i næringslivet, og derved deltar i verdiskapningen i samfunnet. Du kjøper en andel i en bedrift, som basert på den kapitalen kan skape merverdi gjennom for eksempel nye prosjekter elle flere ansatte, som igjen betyr utvikling.

  ESG i et kundeperspektiv

  Mange av våre kunder ønsker å bidra til utviklingen i en ansvarlig retning gjennom sin sparing. Ansvarlig investering betyr å se på flere faktorer, utover de tradisjonelle finansielle verdiberegningene. Dette vil si at miljøhensyn, sosiale utfordringer og god eierstyring inkluderes i investeringsbeslutningen. Det kan bidra til både og redusere risiko, å åpne muligheter ved å skape mer bærekraftig, langsiktig avkastning.

  Det finnes mange forskjellige typer ansvarlige investeringer og det finnes også flere forskjellige standarder å rette seg etter. Les mer om dette her.

  ESG

  Norske fondsforvaltere og leverandører retter seg i all hovedsak etter de etiske retningslinjene fra etikkrådet til Statens Pensjonsfond Utland (SPU), og eller FNs prinsipper for ansvarlig investering (PRI). Noen av de største aktørene har også egne komiteer som vurderer selskapene som de investerer i, og noen har enkelte fond som har et såkalt ESG-stempel, et «svanemerke» for fondsplasseringer.

  Finansco og ESG

  I Finanscos investeringsporteføljer velger vi i stor grad indeksfond, disse er billige fordi de speiler et utsnitt av aksjemarkedene og styres ikke av andre faktorer. Rene indeksfond har ikke ESG-stempel, siden en deseleksjon av selskaper tilsier aktiv forvaltning, eller et faktorfond. Et ESG-stempel er en positiv faktor i vår helhetlige fondsvurdering, men det er ikke et absolutt kriteria. De fleste fondsforvalterne vi benytter oss av har retningslinjer og etiske komiteer som selekterer ut enkeltselskaper. Eksempler på dette kan være at de følger Retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra Statens Pensjonsfond Utland (SPU), FNs prinsipper for ansvarlig investering, eller andre screeningkriteringer.

  Finanscos mål er å skape best mulig risikojustert avkastning for våre kunder over tid. Finansco selekterer fond og forvaltere basert på vår strategi og markedssyn, vi velger ikke selskapene (aksjene) direkte. Likevel vil den langsiktige avkastningen påvirkes av at våre samarbeidspartnere investerer i selskaper som også vil levere godt i fremtiden. Det betyr at det er lite hensiktsmessig for oss å velge fond som investerer i «høyrisiko» selskaper, eksempelvis våpenhandel og miljøverstinger, uten andre hensyn. For oss handler gode, langsiktige investeringer om at avkastning trenger ikke gå på bekostning av sosiale hensyn, som miljø, samfunnsansvar, og god eierstyring.

   Meld deg på vårt nyhetsbrev
   Ved å sende inn gir du ditt samtykke til å motta nyhetsbrev og annen relevant informasjon fra oss. Du kan når som helst avregistrere deg fra våre utsendelser.