Formuesforvaltning

Dette må du vite dersom du skal starte eiendomsselskap

Å investere i eiendom har historisk sett vært lukrativt i Norge, og mange har tjent gode penger både på egen bolig, utleie, og prosjekter hvor man pusser opp og selger.

  Vi i Finansco har bred erfaring innen formuesforvaltning, kapitalforvaltning og forretningsførsel.  Jeg ønsker mer informasjon om følgende  Når du klikker på send inn, gir du Finansco tillatelse til å lagre og behandle de personlige opplysningene som ble sendt ovenfor for å yte forespurt tjeneste.

  Å investere i eiendom har historisk sett vært lukrativt i Norge, og mange har tjent gode penger både på egen bolig, utleie, og prosjekter hvor man pusser opp og selger. Men når bør du starte eiendomsselskap?

  I et økonomisk klima hvor renten stiger, opplever eiendomsmarkedet betydelige endringer. Det er selvfølgelig noe potensielle investorer bør være oppmerksomme på. Økte renter kan føre til høyere lånekostnader, noe som gjør det dyrere å finansiere kjøp av eiendom. Dette kan igjen redusere etterspørselen og legge press på prisene, noe som resulterer i lavere eiendomsverdier. 

  Samtidig påvirker høyere renter også leieinntektene. Når kostnaden på lån øker, blir det kjøpt færre boliger, noe som kan føre til økt etterspørsel etter leieboliger og potensielt høyere leiepriser.

  Renten avhenger av type eiendom

  Det er også viktig å merke seg at effekten av økende renter kan variere avhengig av eiendomstype. For eksempel kan kommersielle eiendommer med lange leiekontrakter være mindre følsomme for renteendringer sammenlignet med boligeiendommer. 

  I tillegg kan makroøkonomiske faktorer som inflasjon, arbeidsledighet og økonomisk vekst også spille en rolle i hvordan eiendomsmarkedet reagerer på økte renter.

  Bør man starte et eiendomsselskap for å investere i eiendom?

  Å starte et eiendomsselskap er en beslutning som bør tas basert på flere faktorer, inkludert hvordan markedet man beveger seg inn i ser ut, personlig økonomi og mål med investeringen.

  Ansatte i Finansco

  Timing og marked

  En av de mest kritiske faktorene er timing i forhold til markedet. Det kan være gunstig å starte et eiendomsselskap i et «kjøpers marked», hvor eiendomsprisene er lave, og det er et overskudd av tilgjengelige eiendommer. Dette gir deg muligheten til å kjøpe eiendom til en lavere pris og potensielt oppnå høyere avkastning over tid.

  Personlig økonomi

  Din personlige økonomiske situasjon er også avgjørende. Å ha tilstrekkelig kapital for å dekke oppstartskostnader og eventuelle uforutsette utgifter er nøkkelen til å minimere risiko. Det er også viktig å ha en solid kredittvurdering for å sikre finansiering til konkurransedyktige renter.

  Investeringsmål

  Dine investeringsmål vil påvirke om og når du bør starte et eiendomsselskap. Hvis du ser etter langsiktig kapitalvekst, kan det være fornuftig å investere i perioder med økonomisk usikkerhet, forutsatt at du har den nødvendige kapitalen og ikke påvirkes i like stor grad av høye renter.

  Beskatning av eiendomsselskap og privatpersoner

  Selv om det kan høres forlokkende ut å starte et eiendomsselskap dersom du ønsker å investere overskuddskapital på boligmarkedet, anbefaler vi at du tenker deg godt om. 

  I Norge er beskatningen av selskaper generelt høyere enn for privatpersoner når det kommer til plassering av penger i eiendom. Men hvis du skal ha flere boenheter og har mange millioner kroner å investere, kan dette endre seg.

  Tallenes tale

  Dersom du leier ut en bolig du ikke selv bor i privat, vil leieinntektene bli beskattet som kapitalinntekt med en sats på 22 % (i 2023) fra første krone du tjener. For utleie av egen bolig (enten over en lengre periode eller ved korttidsutleie) gjelder det egne regler.

  Beskatning av et eiendomsselskap

  Med virkning fra og med 6. oktober 2022 beskattes aksjeutbytte med effektive 37,84 %, som kommer i tillegg til selskapsskatten. Til sammen vil du altså få en marginalskatt på 51,51 % på leieinntekter tatt ut av aksjeselskap som utbytte. Med andre ord vil selskapet du eier beskattes vesentlig høyere enn du vil som privatperson. I tillegg kommer de administrative kostnadene ved å drive et selskap, med for eksempel regnskapsfører og revisor.

  Kort oppsummert: Med mindre eiendomsinvesteringen du vurderer er svært omfattende og omfatter et stort antall prosjekter, vil anbefalingen stort sett være å gjøre det privat uten å starte et selskap.

  «Monsterskatt»

  Det forventes at det som blir kalt «monsterskatt» legges frem i statsbudsjettet og trer i kraft fra 1. januar 2024. Skatten påføres for å forhindre at selskaper ikke skal kunne eie boliger, hytter eller feriehus, biler, båter eller fly som brukes av eierne. Dette blir viktig å forberede seg på.

  Kjetil Gregersen i Finansco

  Slik jobber vi i Finansco

  I Finansco har vi laget vårt eget system for formuesforvaltning. Vi ønsker å avdekke dine behov og mål, samtidig som vi identifiserer en velfundamentert, transparent og pragmatisk løsning, slik at de investeringene vi kommer frem til blir et produkt av hva du trenger. 

  Systemet er delt inn i fire segmenter som starter med en konsultasjon med kunden og avsluttes med et dynamisk kundeforhold:

  Første konsultasjon

  • Status på din økonomi
  • Finansielle mål og planer
  • Skattehensyn
  • Risiko og avkastning
  • Pengestrømmer

  Arbeidsmøter

  • Utkast på formuesplan
  • Validere data
  • Tilpasse profil til situasjon
  • Utforme strategi
  • Ferdigstille formuesplan

  Formalisering av samarbeid

  • Analyse av markedsklima
  • Taktisk vurdering
  • Definere startportefølje
  • Implementere portefølje

  Dynamisk kundeforhold

  • Gjør porteføljen som den skal?
  • Rapportering
  • Utvikle kundesituasjon
  • Tilpasninger ved behov

  Kontakt oss for en prat

  Finansco er en formuesforvalter som betjener både private kunder og holdingselskaper. Sammen finner vi den beste løsningen for investering av dine overskuddsmidler.

  Finansco tilbyr tjenester innen formuesforvaltning, forretningsførsel, veiledning om bærekraftige investeringer og rådgivning knyttet til arv og generasjonsskifte.

  Vi oppfordrer deg til å ta kontakt med Finansco for en uforpliktende samtale om dine behov. Vi gleder oss til å høre fra deg.

   Meld deg på vårt nyhetsbrev
   Ved å sende inn gir du ditt samtykke til å motta nyhetsbrev og annen relevant informasjon fra oss. Du kan når som helst avregistrere deg fra våre utsendelser.