Formuesforvaltning

Aksjefond vs indeksfond

I Norge er de aktivt forvaltede aksjefondene best. Ikke alle, men mange. År etter år. Hvorfor velger noen allikevel da indeksfond i Norge?

  Vi i Finansco har bred erfaring innen formuesforvaltning, kapitalforvaltning og forretningsførsel.  Jeg ønsker mer informasjon om følgende  Når du klikker på send inn, gir du Finansco tillatelse til å lagre og behandle de personlige opplysningene som ble sendt ovenfor for å yte forespurt tjeneste.

  Aksjefondene knuser indeksfondene – i Norge

  I Norge er de aktivt forvaltede aksjefondene best. Ikke alle, men mange. År etter år. Hvorfor velger noen allikevel da indeksfond i Norge? Her følger noen betraktninger, og et par tips på veien i valgets kval.

  Forbrukerrådets analyse

  Forbrukerrådet gjennomførte for en tid tilbake en analyse av 20 år med fondsavkastning. De så på avkastningen skapt av aktivt forvaltede fond som gruppe, og sammenlignet den med avkastningen i indeks/indeksfond. For det norske markedet viste analysen tydelig at aktivt forvaltede fond i Norge er bedre enn indeksfond.

  Til deg som eier norsk indeksfond: Du har statistikken imot deg.

  Avkastning > kostnader

  Bare for at det ikke skal bli noen misforståelser fra start; i Finansco er vi generelt positive til indeksfond, og mener at flere av dem som sparer i fond bør velge indeksfond enn det som er tilfellet i dag. I tillegg er det slik at indeksfond som oftest gjør det bedre enn tradisjonelle aktivt forvaltede aksjefond – men ikke i Norge.

  Vi har ved mange anledninger snakket varmt om indeksfond – både direkte til kunder, i blogginnlegg som dette, og i media. Det vi liker med indeksfond er enkelheten og lave fondshonorarer. Men, det som jo betyr noe, til syvende og sist, er hvilken avkastning man sitter igjen med etter kostnader. Vi velger mye heller et «dyrt» fond om vi forventer at dette fondet (etter kostnader) vil gi bedre betalt enn et billig indeksfond.

  Men, det som jo betyr noe, til syvende og sist, er hvilken avkastning man sitter igjen med etter kostnader.

  Ganske åpenbart, ikke sant? Allikevel møter vi mennesker som kun er opptatte av et fonds kostnadsnivå. Muligens fordi alle de andre tingene er vanskeligere å vurdere og sammenligne, som for eksempel fondets mandat, forvalterteamet, markedssituasjonen, forventninger om fremtiden osv. Fair enough det, men allikevel litt halvveis.

  Oppsummert: Kostnader er viktig, men ikke viktigst. Det er avkastningen etter kostnader som er det viktigste.

  Norske aksjefond slår indeks – it’s a fact

  Det er altså godt dokumentert at norske aksjefond jevnt over slår norske indeksfond. Forvaltere har generelt et informasjonsfortrinn i mindre markeder, som det norske markedet er, og dette informasjonsfortrinnet gjør at forvaltere av norske aksjefond jevnt over slår datamaskinene til indeksfondene.

  …men det er dessverre ikke slik at det er de samme aksjefondene som slår indeksfondene hvert år. Det hadde vært for enkelt. Man må følge med. Nøye. Og man må finne en balanse mellom å ikke være for kortsiktig, og det å være for sløv.

  Det kan bli dyrt å være sløv

  Det kan fort bli dyrt å være sløv med plasseringene sine. Fondet Storebrand Vekst vil mange av våre kunder kjenne igjen, fordi det har vært en gjenganger i våre fondsporteføljer i mange mange år. Et lite fond, med en ravende dyktig tidligere forvalter (Andreas Lorentzen). Et fond som har fått altfor liten oppmerksomhet i Storebrands egne rekker, synes jeg. Fondskursen svinger endel, men har en fantastisk avkastningshistorikk bak seg. I mai 2017 blir det kjent at forvalteren slutter, og på den bakgrunn gikk vi med en gang ut til våre kunder og anbefaler salg av fondet. Dette fordi vi mente mye av avkastningen skyldes forvalteren selv mer enn Storebrand som konsern. Vi fulgte altså nøye med, agerte deretter, og kom faktisk med informasjonen til våre kunder før Storebrand hadde informert sine egne kunder. Vi traff klokkerent med anbefalingen, for fondskursen begynte å falle ganske fort, og fondet endte året på -20,8%.

  Fondet First Generator, med Martin Mølsæter som forvalter, hadde vært en tilsvarende avkastningsuksess som Storebrand Vekst, før fondet gikk på en kjempesmell i 2018 med en avkastning på -26,3%. Det var 24% dårligere enn Oslo Børs. I 2019 havnet fondet 6% bak indeks, og investorflukten har vært enorm.

  200917_img

  FinanscoNorge slår indeks

  En av våre egne fondsstrategier, FinanscoNorge, har som mål å til enhver tid være investert i de 3 norske aksjefondene som har gitt best avkastning i en gitt periode. Aksjefondene blir byttet inn når de leverer svært god avkastning. Når denne gode avkastningen så avtar blir de automatisk byttet ut. Hvis det viser seg at indeksfond i perioder er bedre enn aktivt forvaltede fond vil porteføljen bestå av indeksfond. Det er altså hyppige fondsbytter og høy aktivitet i porteføljen, men uten transaksjonskostnader for kundene. Faktisk handles fondene til betydelig rabatterte priser igjennom Finansco.

  Klarer vi selv, ved bruk av ulike norske aksjefond, å slå indeksfondene? FinanscoNorge har levert en avkastning på 99,5% siden oppstart i februar 2016. Dette er hele 25,8% bedre avkastning enn Oslo Børs/indeksfond har i samme periode. Avkastningen i 2019 ble på 26,5%, noe som er 10,0% bedre enn Oslo Børs/indeks.

  Tips til deg som investor

  En god tommelfingerregel kan være at når man ønsker fond med bred eksponering (som for eksempel globale aksjefond eller fond med eksponering mot USA) velger man indeksfond. Ønsker man et snevrere mandat på for eksempel geografi (Norge) eller tema (bærekraft eller teknologi) så velger man aktivt forvaltede fond. Aller helst bør man ha en fot i hver leir.

  Pass på fondsporteføljen din – eller få noen til å gjøre jobben for deg. Bare ikke bli sløv!

  Vi du vite mer om FinanscoNorge? Kontakt oss og vi sender deg et faktaark som i mer detalj beskriver FinanscoNorge og hvordan vi jobber med denne porteføljen.

  AKTUELLE BLOGGINNLEGG:

   Meld deg på vårt nyhetsbrev
   Ved å sende inn gir du ditt samtykke til å motta nyhetsbrev og annen relevant informasjon fra oss. Du kan når som helst avregistrere deg fra våre utsendelser.