Forretningsførsel

Bedriften som investor

Her gir vi deg våre beste og enkle tips hvis bedriften skal opptre som investor. Unngå skattefellene med denne enkle oversikten. Les mer her!

  Vi i Finansco har bred erfaring innen formuesforvaltning, kapitalforvaltning og forretningsførsel.  Jeg ønsker mer informasjon om følgende  Når du klikker på send inn, gir du Finansco tillatelse til å lagre og behandle de personlige opplysningene som ble sendt ovenfor for å yte forespurt tjeneste.

  Her gir vi deg våre beste og enkle tips hvis bedriften skal opptre som investor. Unngår du skattefellene og tar med deg de grunnleggende tipsene er dere godt på vei.

  Investorene i bedriften har gjerne en forventning om avkastning. Dette gjelder enten man eier sitt eget investeringsselskap, har en familiebedrift eller eier aksjer i Hydro. Bedriftene har ofte et annet hovedformål enn være investor, og vil i mange tilfeller ikke tenke som en investor. Det kan gå på bekostning av eiernes avkastning.


  Les mer om formuesforvaltning her >>>


  En investor har sin kapital investert i bedriften, og normalt går det meste av kapitalen med til bedriftens hovedformål. I mange bedrifter er det imidlertid mer likvide midler og kapital enn det som kreves av den normale virksomheten. For å ivareta aksjonærenes interesser bør bedriften opptre som aksjonærenes forlengede investorarm, og tenke som en investor. Bedriften bør allokere overskuddsmidlene på samme måte som aksjonærene selv ville ha plasser midlene.

  bedriften-som-investor_img

  Bedriften som investor

  Skal en bedrift opptre som en investor er det noen enkle tips å ta med seg.

  Gjør dette:

  • Definer, og dokumenter formål og risikorammer for investeringene. Avstem med styret/eier. Når ting ikke går som forventet er det alltid en fordel å ha dokumentasjonen skriftlig. Ingen forvaltere har fått sparken i oppgangstider.
  • Definer risikopreferanser, tidshorisont og likviditetsbehov. Det er dette som er premissene for hvordan investeringene bør gjennomføres.
  • Hva og hvor mye kan det investeres i og hva kan det ikke investeres i, aksjer, obligasjoner, fond, spesialfond, derivater osv.
  • Ikke invester i produkter du ikke forstår, spennende innpakning skjuler ofte høye kostnader og høy risiko.
  • Prioriter investeringer i aksjemarkedet. Et aksjeselskap betaler ikke skatt på gevinsten av aksjer og aksjefond hjemmehørende i EØS (fritaksmetoden).
  • Bruk aksjefond notert i EØS for å få eksponering mot aksjemarkeder utenfor EØS, f.eks. USA eller fremvoksende økonomier. Fondet faller inn under fritaksmetoden, mens en direkte investering i aksjene ikke gjør det.
  • Tilpass porteføljen til markedet. Når aksjemarkedet er høyt priset er forventet avkastning lavere og forventet risiko høyere enn når aksjemarkedet er lavt priset.

  Les om FinanscoProsessen – formuesforvaltning satt i system >>>

  Ikke invester i dette:

  • Høyrenteobligasjoner og andre rentepapirer med høy potensialet for høy avkastning. Det er bedre om aksjonærene gjør dette på privat hånd, og at bedriften bruker sine risikorammer i aksjemarkedet. Avkastning fra renter gir dobbeltbeskatning, først betaler bedriften skatt på overskuddet, deretter betaler investor skatt på utbytte.
  • Det samme gjelder for aksjer utenfor fritaksmetoden (f.eks. aksjer og fond notert i USA). Gevinst beskattes først på selskapets hånd, og siden på aksjonærens hånd.

   Meld deg på vårt nyhetsbrev
   Ved å sende inn gir du ditt samtykke til å motta nyhetsbrev og annen relevant informasjon fra oss. Du kan når som helst avregistrere deg fra våre utsendelser.