Uttaksplan og likviditetsplan

Løsningsselskaper – starten på en ny megatrend? Idéen om at man kan påvirke igjennom investeringer er langt fra ny – ei heller med bærekraft som tema – selv om fokuset på bærekraftige investeringer har økt de seneste årene.

  Vi i Finansco har bred erfaring innen formuesforvaltning, kapitalforvaltning og forretningsførsel.  Jeg ønsker mer informasjon om følgende  Når du klikker på send inn, gir du Finansco tillatelse til å lagre og behandle de personlige opplysningene som ble sendt ovenfor for å yte forespurt tjeneste.

  Kontantstrømmer

  Fra banker og finansaktører er det ofte utelukkende fokus på hva kunden kan og bør spare inn i sin portefølje. Det er vel og bra, men vi syns det er altfor lite fokus på planleggingen og visualiseringen av hvordan denne kapitalen skal brukes – altså planleggingen av uttak.

  Struktur og plan

  Når vi etablerer en formuesplan for våre kunder er uttaksplaner og likviditetsplaner ofte en viktig del av denne. Vi ser da på hvilke kontantstrømmer man har i dag, hvilke kontantstrømmer man forventer seg i fremtiden og hvilke planlagte uttak man ser for seg i fremtiden. Dette gir god informasjon om hvordan ens likviditet vil kunne se ut i fremtiden, men ikke minst er det et fint verktøy for å kunne se hvilken effekt endringer i disse kontantstrømmene og uttakene vil ha for fremtidig likviditet.

  Planlegg for endringer

  Dagens situasjon kjenner man ofte ganske godt. Og så har man kanskje en formening om hvordan ting vil se ut i fremtiden. Man tenker kanskje å jobbe i 5 år til, opprettholde en levestandard som pensjonist tilsvarende den man har i dag, man ønsker kanskje å hjelpe barn eller barnebarn inn på boligmarkedet med et forskudd på arv, og man ser kanskje for seg kjøp av en feriebolig. Dette kan man rent skjematisk sette i system, som igjen forteller deg om du har likviditet til disse tingene eller ei, og hvilken avkastning som må til på plasserte midler for å oppnå disse målene.

  Dette blir også et arbeidsdokument. Vi kan nemlig her oppdatere planen med eventuelle endringer og se hvordan disse slår inn på din forventede likviditet i fremtiden. Slike endringer kan være at man ønsker å se hvilken effekt det får for fremtidig likviditet om man reduserer eller øke det faste månedlige uttaket. Endring kan også være at man plutselig jobber kortere/lengere enn først antatt, at forskudd på arv blir gitt tidligere/med større beløp/ikke i det hele tatt, eller at ferieboligen man ønsker seg blir fremskyndet eller endret i investeringsstørrelse.

  Et verktøy for beslutninger om fremtiden

  På denne måten er det enklere å ta beslutninger i dag, når man samtidig ser hvilken konsekvens disse får for fremtidig likviditet.

  I Finansco hjelper vi deg med å ta gode valg for deg og din familie. Vi hjelper deg også med å synliggjøre hvilke konsekvenser disse valgene kan få. Å forvalte en formue handler nemlig om mer enn jakten på finansiell avkastning – det handler også om tryggheten og fleksibiliteten formuen gir for deg og dine.

  Kontakt oss

   Vi i Finansco har bred erfaring innen formuesforvaltning, kapitalforvaltning og forretningsførsel.

   Send inn dine kontaktdetaljer om du har noen spørsmål rundt våre tjenester, så vil vi kontakte deg så fort som mulig.   Jeg ønsker mer informasjon om følgende   Når du klikker på send inn, gir du Finansco tillatelse til å lagre og behandle de personlige opplysningene som ble sendt ovenfor for å yte forespurt tjeneste.

   Finansco Impact

   For deg som er opptatt av både god avkastning og å utgjøre en forskjell!

   Finansco har tilgang til det totale fondsmarkedet, og kan handle i ca. 150.000 ulike verdipapirfond. Analysearbeidet for å sile ut de ypperste bærekraftsfondene startet sent 2017, og Finansco Impact ble lansert først februar 2019.

   Våre forvaltere har nøye analysert og vurdert en stor mengde fond for Finansco Impact-porteføljen. Denne prosessen pågår kontinuerlig, og fond byttes ut løpende. Vi følger også med på nyetableringer. Mens storbankene gjerne har 1-3 bærekraftsfond som de forvalter selv, har altså Finansco tilgang til det totale markedet, og kun insentiver til å velge de aller ypperste, når vi setter samme en bredt sammesatt portefølje.

   Vi handler disse, på vegne av våre kunder, på institusjonelle priser. Dermed blir samlet fondshonorar godt under det man måtte kjøpt disse for ellers, og godt under gjennomsnittlig honorar i et generelt aktivt forvaltet aksjefond.

   Finansco Prosessen

   Avdekke og forstå

   • Økonomi
   • Mål og planer
   • Kunnskap & forståelse
   • Bærekraftspreferanser
   • Risikopreferanser og avkastningsmål

   I den første delen av FinanscoProsessen blir vi kjent med kunden ved å identifisere deres økonomiske mål, om det er behov for en spesifikk uttaksplan og om det finnes et forbedringspotensiale i dagens situasjon. Vi ser da samtidig på hensynet til skatt, kundens juridiske sikkerhetsnett i form av fremtidsfullmakt, testamente og lignende, samt mulig effektivisering av regnskapsførsel for AS. Basert på dette lager vi et uforpliktende og kostnadsfritt utkast til formuesplan.

   Førstegangsmøte

   Kontrollere

   • Gjennomgå utkastet til formuesplan
   • Validere data
   • Sikre felles forståelse
   • Gjøre eventuelle endringer og tilpasninger
   • Ferdigstille formuesplan

   Målet med del 2 av FinanscoProsessen er å gjennomgå utkastet til formuesplanen, sikre en felles forståelse for innholdet, samt gjøre eventuelle justeringer. Det er her også aktuelt med en nøyere gjennomgang av eventuelle juridiske avtaler, og det trekkes på flere interne ressurser om nødvendig. Dette resulterer i en individuelt tilpasset plan og struktur, og et dokument som gir et godt grunnlag for videre beslutning eller sammenligning.

   Arbeidsmøter

   Formalisering

   • Implementere portefølje
   • Definere startportefølje
   • Taktisk vurdering
   • Analyse av markedsklima

   Kjetil Gregersen

   Det er nå tatt en beslutning om kundeforhold. Formuesplanen implementeres, med de elementer hver enkelt plan har. Det er viktig å analysere markedsklimaet på nytt på dette tidspunktet, før plasseringen gjennomføres. Basert på analysen planlegger vi når og hvordan midlene skal plasseres i markedet. Hvis markedet har endret seg noe i perioden justeres også startporteføljen deretter. Vi kan her også vurdere om vi skal dele opp fondskjøpene i flere omganger.

   Formalisering

   Overvåke og evaluere

   • Tilpasninger ved behov
   • Utvikling kundesituasjon
   • Rapportere
   • Gjør porteføljen som den skal?

   Nå er vi i den siste delen av FinanscoProsessen, der vi følger opp kundens investeringer og tar grep på porteføljenivå om nødvendig. Kunden har alltid tilgang til å følge verdiutviklingen via sin kundeportal i FinanscoOnline, hvor kundedokumenter også kan lastes opp kryptert. Formuesforvalteren følger også opp kunden personlig og vedkomne er tilgjengelig for kunden når som helst. Tett oppfølging er viktig for oss. Større endringer i markedet, eller kundens egen livssituasjon, kan føre til viktige justeringer av porteføljen, spareavtaler/uttaksavtaler og eventuelle juridiske dokumenter.

   Kundeforhold