Innsikt

Arv og generasjonsskifte

  Vi i Finansco har bred erfaring innen formuesforvaltning, kapitalforvaltning og forretningsførsel.  Jeg ønsker mer informasjon om følgende  Når du klikker på send inn, gir du Finansco tillatelse til å lagre og behandle de personlige opplysningene som ble sendt ovenfor for å yte forespurt tjeneste.

  Generasjonsskifte er mer enn tall – det er tradisjoner, verdier og følelser. La oss sammen sikre en sømløs overgang, så neste generasjon kan blomstre videre.

  Hvem er våre kunder? 

  Våre kunder er familier og individer som opplever overskuddslikviditet. Midlene våre kunder besitter er betydningsfulle for dem, med det ansvaret og den potensielle friheten det medfører. 

  Samtidig som at foredlingen av denne formuen er viktig, kan man ha andre hensyn som også må gjøres, som for eksempel arv og generasjonsskifte. 

  Kontakt Finansco for en uforpliktende samtale dersom du har spørsmål som omhandler arv. Våre ansatte har mange års erfaring på området, og står klare til å hjelpe deg.

  Derfor trenger du profesjonell rådgivning

  Planlegging sikrer en jevn overgang av verdier, eiendeler og virksomheter. Dette kan bidra til å bevare familiens formue, redusere potensielle konflikter blant arvinger og sørge for at familiens verdier videreføres i tråd med ønskene til de som overfører.

  Uten en klar plan kan familier stå overfor juridiske komplikasjoner, skattemessige utfordringer og potensielle uenigheter blant familiemedlemmer. Dette kan i verste fall føre til rettssaker, tap av formue eller at virksomheter ikke kan fortsette som før.

  «Dialog mellom arving og arvelater er konfliktreduserende. Å ha et aktivt forhold til planleggingen er viktig. Det er faktisk nøkkelen for å sikre gode familieforhold videre.»

  Anders Mohn Lian, Head of Legal and Compliance. 

  Anders Moen Lian i Finansco.

  Unngå arvetabbene

  Som formuesforvalter ser vi stadig feil og konflikter i forbindelse med arv og generasjonsskifte. Vår agenda er å hjelpe våre kunder å unngå disse. Typiske feil kan blant annet være uklare eller tvetydige instruksjoner, mangler eller utdatert innhold i testamentet, manglende dokumentasjon og manglende kunnskap om arveavgift og skatt. 

  Hvordan unngår man disse feilene? 

  Vårt beste tips er å alliere seg med en juridisk rådgiver.

  Typiske implikasjoner ved generasjonsskifte

  Det å overføre en virksomhet til neste generasjon kan ha mange implikasjoner. Det gjelder ikke bare relasjonen mellom senior og junior, men også andre arvinger. Ektefellen har også betydning. Hva med felleseie og særeie? Hvordan er arvereglene blitt endret? Og hva med særkullsbarn?

  Når en familieeid bedrift skal overføres kommer dessuten andre aksjonærer, kreditorer og det offentlige inn i bildet. Finansco hjelper deg å navigere rett i det som kan være et komplisert landskap for mange. 

  Slik bistår vi familieeide virksomheter

  Det er flere gode måter å håndtere overføring av familiebedrifter på, men det er også flere utfordringer og spørsmål som må besvares. Skal flere barn overta, og hvilke roller, ansvar, risiko og kompensasjon skal disse ha og ta? Og ikke minst – på hvilket tidspunkt gjennomfører man et slikt skifte?

  Tre eksempler på generasjonsskifte:

  1. Senior sikres inntekter 

  Familien kan opprette utbytteaksjer, sikre at senior mottar pensjon fra driften, eller avtale et vederlag for overføringen av aksjene, eventuelt på kreditt.

  2. Senior sikres kontroll

  Senior kan sitte med kun én A-aksje og ha full stemmerett på generalforsamlingen og kontrollere styret. Barna arver en betydelig andel av virksomheten gjennom sine B-aksjer, og får også utbytte – men får ikke ta beslutninger.

  3. Aksjonæravtaler

  Dette er en avtale mellom aksjonærene, og her står man relativt fritt til å avtale det man vil. Mens aksjeloven krever 50 prosent for å ha kontroll, kan senior ifølge en aksjonæravtale sitte med en vesentlig lavere eierandel og fremdeles ta beslutninger. Hvilken beslutningsrett senior har, kan avtales spesifikt. Her gjelder det å lage en god avtale som slår fast hva senior kan bestemme, slik at familien unngår en konflikt om driften av selskapet. 

  Aksjonæravtaler er særlig nyttige i situasjoner med flere arvinger eller aksjonærer. Disse avtalene kan regulere forhold som lønnsbegrensninger for å forhindre utsulting, omsetningsbegrensninger for å unngå uønskede eksterne inntrengere, medsalgsrett, samt regler for hvordan aksjer bytter hender. For eksempel kan en aksjonæravtale bestemme at alle må selge dersom et attraktivt kjøpstilbud kommer på bordet.

  samtale mellom ansatte i Finansco

  Intern erfaring og ekstern kompetanse

  Vi har mye erfaring med kunder som ønsker å forberede eller gjennomføre et generasjonsskifte. For mange handler det rett og slett om å få formalisert sine ønsker i tråd med gjeldende regelverk. 

  Her kan vi gi god veiledning. I noen av sakene er vi avhengig av å hente inn ekstern spesialisert kompetanse. Da benytter vi kun de beste, for å sikre våre kunder et godt resultat.

  Finansco hjelper deg med personlig rådgivning

  Våre rådgivere, både interne og eksterne, har lang erfaring med spørsmål rundt generasjonsskifte og arveavgift. Vi forstår at dette er en personlig og avgjørende del av livet – det handler om å ivareta familieverdier og sikre at disse overføres på en god måte til neste generasjon. 

  Derfor starter vi med en uforpliktende samtale, hvor vi sammen kartlegger dine ønsker og behov. Det gir oss et klart bilde av hvordan vi best kan sette opp en skreddersydd løsning for deg. 

  Med Finansco ved din side, kan du være trygg på at fremtiden er i gode hender. 

  Hold deg oppdatert på trender og finansnyheter

  Ved å oppgi informasjon øverst til høyre på denne siden gir du ditt samtykke til å motta nyhetsbrev og annen relevant informasjon fra oss. Du kan når som helst avregistrere deg fra våre utsendelser. 

  Les vår personvernserklæring.

  Finansco Prosessen

  Avdekke og forstå

  • Økonomi
  • Mål og planer
  • Kunnskap & forståelse
  • Bærekraftspreferanser
  • Risikopreferanser og avkastningsmål

  I den første delen av FinanscoProsessen blir vi kjent med kunden ved å identifisere deres økonomiske mål, om det er behov for en spesifikk uttaksplan og om det finnes et forbedringspotensiale i dagens situasjon. Vi ser da samtidig på hensynet til skatt, kundens juridiske sikkerhetsnett i form av fremtidsfullmakt, testamente og lignende, samt mulig effektivisering av regnskapsførsel for AS. Basert på dette lager vi et uforpliktende og kostnadsfritt utkast til formuesplan.

  Førstegangsmøte

  Kontrollere

  • Gjennomgå utkastet til formuesplan
  • Validere data
  • Sikre felles forståelse
  • Gjøre eventuelle endringer og tilpasninger
  • Ferdigstille formuesplan

  Målet med del 2 av FinanscoProsessen er å gjennomgå utkastet til formuesplanen, sikre en felles forståelse for innholdet, samt gjøre eventuelle justeringer. Det er her også aktuelt med en nøyere gjennomgang av eventuelle juridiske avtaler, og det trekkes på flere interne ressurser om nødvendig. Dette resulterer i en individuelt tilpasset plan og struktur, og et dokument som gir et godt grunnlag for videre beslutning eller sammenligning.

  Arbeidsmøter

  Formalisering

  • Implementere portefølje
  • Definere startportefølje
  • Taktisk vurdering
  • Analyse av markedsklima

  Kjetil Gregersen

  Det er nå tatt en beslutning om kundeforhold. Formuesplanen implementeres, med de elementer hver enkelt plan har. Det er viktig å analysere markedsklimaet på nytt på dette tidspunktet, før plasseringen gjennomføres. Basert på analysen planlegger vi når og hvordan midlene skal plasseres i markedet. Hvis markedet har endret seg noe i perioden justeres også startporteføljen deretter. Vi kan her også vurdere om vi skal dele opp fondskjøpene i flere omganger.

  Formalisering

  Overvåke og evaluere

  • Tilpasninger ved behov
  • Utvikling kundesituasjon
  • Rapportere
  • Gjør porteføljen som den skal?

  Nå er vi i den siste delen av FinanscoProsessen, der vi følger opp kundens investeringer og tar grep på porteføljenivå om nødvendig. Kunden har alltid tilgang til å følge verdiutviklingen via sin kundeportal i FinanscoOnline, hvor kundedokumenter også kan lastes opp kryptert. Formuesforvalteren følger også opp kunden personlig og vedkomne er tilgjengelig for kunden når som helst. Tett oppfølging er viktig for oss. Større endringer i markedet, eller kundens egen livssituasjon, kan føre til viktige justeringer av porteføljen, spareavtaler/uttaksavtaler og eventuelle juridiske dokumenter.

  Kundeforhold

  Familieeid virksomhet

  Det er flere gode måter å håndtere en slik situasjon på, men det er også flere utfordringer og spørsmål som må besvares. Skal flere barn overta, og hvilke roller, ansvar, risiko og kompensasjon skal disse ha og ta? Og på hvilket tidspunkt gjennomfører man et slikt skifte?

  Tre eksempler på generasjonsskifte:

  Senior sikres inntekter

  Familien kan lage utbytteaksjer eller sikre at senior får pensjon over driften, eller et vederlag for overføringen av aksjene (evt. på kreditt).

  Senior sikres kontroll

  Senior kan sitte med kun én A-aksje og ha full stemmerett på generalforsamlingen og kontrollere styret. Barna arver en veldig stor andel av virksomheten igjennom sine B-aksjer, og får også utbytte, men er uten å få lov til ta beslutninger.

  Aksjonæravtaler

  Dette er en avtale mellom aksjonærene, og her står man relativt fritt til å avtale det man vil. Mens aksjeloven krever 50 prosent for å ha kontroll, kan senior ifølge en aksjonæravtale sitte med en vesentlig lavere eierandel og fremdeles ta beslutninger. Hvilken beslutningsrett senior har, kan avtales spesifikt. Her gjelder det å lage en god avtale som slår fast hva senior kan bestemme, slik at familien unngår en konflikt om driften av selskapet. Aksjonæravtaler er også smart i tilfeller med flere arvinger/aksjonærer. Slike avtaler kan blant annet regulere lønnsbegrensninger for å hindre utsulting, omsetningsbegrensninger for å hindre at andre kommer inn, medsalgsrett og hvordan aksjer skifter eiere. For eksempel kan en aksjonæravtale kreve at andre selger hvis et godt tilbud kommer inn.

  Intern erfaring og ekstern kompetanse

  Vi har mye erfaring med kunde som ønsker å forberede eller gjennomføre generasjonsskifte. For mange handler det rett og slett om å få formalisert sine ønsker i tråd med gjeldende regelverk. Her kan vi gi god veiledning. I noen av sakene er vi avhengig av å hente inn ekstern spesialisert kompetanse. Da benytter vi kun de beste, for å sikre våre kunder et godt resultat.

  Kontakt oss

   Vi i Finansco har bred erfaring innen formuesforvaltning, kapitalforvaltning og forretningsførsel.

   Send inn dine kontaktdetaljer om du har noen spørsmål rundt våre tjenester, så vil vi kontakte deg så fort som mulig.   Jeg ønsker mer informasjon om følgende   Når du klikker på send inn, gir du Finansco tillatelse til å lagre og behandle de personlige opplysningene som ble sendt ovenfor for å yte forespurt tjeneste.