Innsikt

Grønne fond: investeringer for en bærekraftig fremtid

Grønne fond søker å kombinere finansiell avkastning med bærekraftige og miljøvennlige praksiser. Vi ser på kriteriene som kreves.

  Vi i Finansco har bred erfaring innen formuesforvaltning, kapitalforvaltning og forretningsførsel.  Jeg ønsker mer informasjon om følgende  Når du klikker på send inn, gir du Finansco tillatelse til å lagre og behandle de personlige opplysningene som ble sendt ovenfor for å yte forespurt tjeneste.

  Grønne fond er en type aksjefond som fokuserer spesielt på selskaper som har en positiv innvirkning på miljøet, samtidig som det skal tjene penger.

  Grønne fond søker å kombinere finansiell avkastning med bærekraftige og miljøvennlige praksiser. I denne artikkelen ser vi nærmere på hvorfor det er verdt å vurdere denne typen investeringer.

  I en verden som blir stadig mer miljøbevisst, gir grønne fond investorer muligheten til å sette pengene sine der deres verdier er. Ved å velge selskaper som aktivt bidrar til en mer bærekraftig planet, kombinerer grønne fond den finansielle verden med et viktig ansvar for miljøet.

  Investeringskriterier

  Grønne fond velger selskaper basert på deres miljøpåvirkning. Dette kan omfatte selskaper som er ledende innen fornybar energi, resirkulering, vannforvaltning, grønn teknologi og andre miljøvennlige sektorer.

  I tillegg til å se på hva selskapene gjør, vurderer fondene også hvordan de gjør det. For eksempel vil de se på selskapets karbonavtrykk, vannforbruk, avfallsbehandling og andre miljøindikatorer.

  Målet med investeringer i de grønne fondene

  Primært er målet å oppnå en konkurransedyktig avkastning, samtidig som man investerer i selskaper som driver bærekraftig. Sekundært ønsker grønne fond å fremme bærekraftig praksis ved å tilføre kapital til miljøvennlige selskaper og sektorer.

  Les mer om investeringer i løsningsselskaper

  Risiko og avkastning

  Som med alle investeringsfond varierer risiko og avkastning basert på fondets sammensetning sammen med markedsforholdene. Grønne fond kan gi beskyttelse mot visse risikoer, som potensielle fremtidige reguleringer knyttet til klimaendringer.

  Forskjell fra andre bærekraftige fond

  Mens grønne fond fokuserer spesifikt på miljøpåvirkning, ser bredere bærekraftige fond også på sosiale og styringsmessige aspekter (kjent som ESG-kriterier). Det er viktig for investorer å forstå denne forskjellen når de vurderer hvor bredt eller smalt deres bærekraftige fokus skal være.

  Se opp for «greenwashing»

  Noen fond kan markedsføre seg som «grønne» uten en streng vurderingsprosess eller betydelige grønne investeringer. Det er viktig for investorer å gjøre due diligence for å sikre at fondene oppfyller deres personlige kriterier for bærekraft.

  Les mer om ESG og finansiell avkastning

  Fordeler med å investere i et grønt fond

  Det finnes flere årsaker til hvorfor man bør vurdere å investere penger i selskapene med mest fokus på bærekraft:

  Positive endringer

  Investeringer i et grønt fond kan bidra til å finansiere selskaper og prosjekter som har en positiv innvirkning på miljøet, for eksempel de som fremmer fornybar energi eller bærekraftige jordbrukspraksiser.

  Karbonavtrykk

  Grønne fond har ofte et lavere karbonavtrykk enn tradisjonelle fond, da de investerer i selskaper med mindre fossilt brensel-eksponering.

  Reguleringsrisiko

  Med stadig strengere miljøreguleringer globalt, kan selskaper som ikke tilpasser seg møte økte kostnader og potensielle bøter. Grønne fond, som fokuserer på selskaper som allerede er i forkant av miljøpraksis, kan være mindre utsatt for denne risikoen.

  Vekstpotensial

  Noen sektorer innen grønn økonomi, som fornybar energi eller elektriske kjøretøy, opplever rask vekst. Investering i disse sektorene kan gi god avkastning over tid.

  Diversifisering

  Som en del av en bredere investeringsstrategi kan grønne fond tilby diversifisering, da de ofte har eksponering mot sektorer eller teknologier som ikke nødvendigvis er tungt vektet i mer tradisjonelle fond.

  Større etterspørsel fra investorer

  Med økt offentlig oppmerksomhet rundt klimaendringer og bærekraft, ser mange institusjonelle og individuelle investorer nå etter grønnere alternativer for sine porteføljer.

  Verdien av innovasjon og teknologi

  Mange grønne fond har eksponering mot innovative selskaper som driver med teknologisk utvikling innenfor bærekraftige løsninger. Dette kan gi en konkurransefordel i en verden som stadig beveger seg mot lavkarbonløsninger.

  Mulig langsiktig suksess

  I en verden som står overfor miljøutfordringer, kan selskaper som allerede har tilpasset seg bærekraftige praksiser være bedre posisjonert for langsiktig suksess, og dermed tilby mer stabilitet for investorer.

  Å forstå fordelene med grønne fond er viktig for enhver investor som vurderer å inkludere dem i sin portefølje. Mens det alltid er viktig å vurdere risiko og gjøre due diligence, kan grønne fond tilby unike muligheter i det nåværende investeringslandskapet.

  Les mer om hvordan FNs bærekraftsmål brukes i Finansco Impact

  Finansco Impact

  Finansco har tilgang til det totale fondsmarkedet, og kan handle i ca. 150 000 ulike verdipapirfond. Analysearbeidet for å sile ut de ypperste bærekraftsfondene startet sent i 2017, og Finansco Impact ble lansert i februar 2019.

  Våre forvaltere har nøye analysert og vurdert en stor mengde fond for Finansco Impact-porteføljen. Dette er en kontinuerlig pågående prosess, og vi skifter fondene i porteføljen fortløpende. Samtidig følger vi med på nyetablerte fond. Der de største bankene gjerne har 1-3 bærekraftsfond som de forvalter selv, har Finansco tilgang til hele markedet. 

  Våre insentiver er å kun velge de aller ypperste når vi setter sammen en bredt sammensatt portefølje.

  Finansco Impact er løsningen for deg som er opptatt av både god avkastning og å utgjøre en forskjell i verden. 

  Vi handler bærekraftige fond til institusjonelle priser på vegne av våre kunder. På denne måten blir det totale fondshonoraret normalt betydelig lavere enn det man vanligvis ville ha måttet betale hvis man hadde kjøpt dem selv, og langt under gjennomsnittlig honorar i et generelt aktivt forvaltet aksjefond. 

  Les mer om Hvordan velger vi fond til Finansco Impact?

  Kontakt oss for en prat

  Er du usikker på om bærekraftige investeringer er noe for deg, eller trenger du hjelp til gode løsninger for formuen din? Finansco kan hjelpe deg med å sette sammen en portefølje som oppfyller de kriterier som er viktig for deg. 

  Kontakt oss i dag for en uforpliktende prat.

   Meld deg på vårt nyhetsbrev
   Ved å sende inn gir du ditt samtykke til å motta nyhetsbrev og annen relevant informasjon fra oss. Du kan når som helst avregistrere deg fra våre utsendelser.