Formuesforvaltning

Bør du investere i aksjer?

Har du overskuddslikviditet og lurer på om du får best avkastning gjennom investering i aksjemarkedet? I Finansco jobber vi med å finne de beste økonomiske løsningene for våre kunder, hver eneste dag.

Det er mange nordmenn som sitter med midler på bankkonto, og lurer på hva det er lurest å gjøre for å oppnå fremtidig god avkastning på disse. Kjøp og salg av aksjer er det mange som prøver seg på, med vekslende hell.

Hva er aksjer og aksjefond?

Dersom du kjøper en aksje i børsnoterte selskap (AS eller ASA i norske selskaper), kjøper du en del av selskapet. Stiger selskapet i verdi i perioden du eier aksjene, har du mulighet til å selge nevnte aksjer med profitt. Faller verdien kan du ende opp med å tape penger.

Aksjefond er investeringsfond som samler penger fra flere investorer for å kjøpe aksjer i en rekke selskaper. Med denne typen investeringer diversifiserer du porteføljen din, som kan bidra til å redusere risikoen din.

Vi forstår at disse avgjørelsene er vanskelige å ta. Samtidig spiller ofte følelser en større rolle enn man skulle ønske når man skal ta store økonomiske avgjørelser. Her kommer Finansco inn i bildet.

Slik jobber formuesforvalterne våre

En formuesforvalter gir kunder gode råd om økonomien, fra investeringer og sparing til hvilke skattehensyn du må passe på og hvilke arve hensyn du bør ta. Hovedmålet vårt er å assistere våre kunder i å oppnå en trygg og sikker økonomisk fremtid.

En kritisk egenskap hos en formuesforvalter er evnen til å være tilpasningsdyktig. Økonomiske markeder er dynamiske og stadig i endring, og evnen til å tilpasse strategier etter disse skiftende forholdene er avgjørende.

Les mer: Gullmedalje og fem stjerner til Finansco sin fondsforvaltning

Det er ikke bare markedet som endrer seg; personlige livssituasjoner, lover og regler rundt skatt, og pensjonsregler kan også endre seg over tid. Disse endringene krever en formuesforvalter som kan tenke langsiktig, samtidig som man er tilpasningsdyktig nok til å justere den langsiktige planen etter nye forhold, for å best sikre kundens økonomiske interesser.

Effektiv formuesforvaltning handler derfor ikke bare om å ha kunnskap om markedet, men også om å forstå klientens unike situasjon. Formuesforvalteren skal tilpasse rådgivningen til disse individuelle behovene.

Møte hos Finansco
La oss hjelpe deg investering i aksjer.

FinanscoProsessen

I omtrent 16 år har vi lett etter den beste måten å forvalte formuene til kundene våre på. Og selv om vi alltid er ute etter å forbedre oss, er vi stolte av prosessen vi har kommet frem til.

Dette kaller vi FinanscoProsessen:

Første konsultasjon

 • Status på din økonomi
 • Finansielle mål og planer
 • Skattehensyn
 • Risiko og avkastning
 • Pengestrømmer
 • Bli kjent med Finansco

Arbeidsmøter

 • Utkast på formuesplan gjennomgås
 • Validere data
 • Eventuelle oppklaringer
 • Utforme strategi
 • Hvordan føres videre dialog?

Formalisering av samarbeid

 • Analyse av gjeldende markedsklima
 • Taktisk vurdering
 • Definere startportefølje
 • Implementere portefølje

Dynamisk kundeforhold

 • Gjør porteføljen som den skal?
 • Rapportering
 • Endringer i kundesituasjonen?
 • Tilpasninger ved behov
samtale mellom ansatte i Finansco

Kontakt oss i dag

Dersom du er ute etter gode råd, enten det gjelder aksjene eller formuen din, slår vi gledelig av en uforpliktende prat med deg. Klikk på linken under og legg igjen informasjonen din, så vil en av våre formuesforvaltere kontakte deg.