Innsikt

Ny arvelov for ektefeller: Dette bør du vite

I denne artikkelen ser vi på hva endringene i den nye arveloven innebærer for deg som ektefelle, og hvordan Finansco som rådgiver og kapitalforvalter kan bidra i prosessen rundt planlegging av arv.

  Vi i Finansco har bred erfaring innen formuesforvaltning, kapitalforvaltning og forretningsførsel.  Jeg ønsker mer informasjon om følgende  Når du klikker på send inn, gir du Finansco tillatelse til å lagre og behandle de personlige opplysningene som ble sendt ovenfor for å yte forespurt tjeneste.

  Som tidligere, sier den nye arveloven at ektefeller og samboere ikke vil være likestilte når det kommer til deres rett om felles arv. Likevel ga den nye arveloven en helt sentral endring når det kommer til pliktdelsarven til livsarvingene.

  Hva sier arveloven om arv til ektefelle?

  Arveloven har klare regler på hva som gjelder når det kommer til fordeling av arv. Vi gir deg en rask oppsummering av hovedpunktene her:

  Gift: Dersom avdøde var gift, har ektefellen til avdøde arverett. Det som avgjør hvor stor del av arven ektefellen har krav på, er om avdøde har barn eller ikke. 

  Ektefelle vs. samboer: Ektefeller og samboere er ikke likestilte når det kommer til fordeling av arv. En vesentlig forskjell her er at en ektefelle kan sitte i uskiftet bo. En samboer har også rett til å sitte i uskifte med felles barn, men har likevel færre rettigheter i et uskifte enn ektefeller.

  Separert: Dersom ektefellene var separert ved dom eller bevilling på det tidspunktet avdøde døde, har den gjenlevende ingen arverett etter avdøde. 

  Fordeling av arv til ektefelle eller samboer med barn

  Når det gjelder fordeling av arv, er det avgjørende om den avdøde har barn eller ikke. I tilfeller der den avdøde har barn, har den gjenlevende ektefelle rett til ¼ av arven. Regelen sier likevel at denne summen skal tilsvare minst 4 ganger Folketrygdens grunnbeløp (4G). Dette er for å sikre ektefellens økonomi når den ene faller bort, og går foran barnas rett til arv.

  Samboere har også rett til å få en arv på minst 4G dersom de har hatt, eller venter, felles barn.  

  Fordeling av arv til ektefelle uten barn

  Hvis den avdøde ikke har barn, vil de nærmeste arvingene være avdødes foreldre, eller avdødes søsken. Her sier arveloven at ektefellen har rett til halvparten av arven, og i minste fall en arv som tilsvarer minst seks ganger grunnbeløpet i Folketrygden (6G).

  I tilfeller der det ikke finnes noen nære arvinger, vil ektefellen arve hele arven. Gjennom et testament kan arvelater begrense arven til ektefellen ned til minstebeløpet på 4G eller 6G. Dette er kun gyldig dersom ektefellen som arver har fått kjennskap til dette, i god tid før arvelater går bort.

  Samboere uten felles barn har i utgangspunktet ikke arverett til hverandre – unntaket her er med mindre det følger av testamentet.

  Les mer om: Valutasikret fond

  Uskiftet bo

  Ektefellen kan sitte i uskiftet bo. Uskiftet bo vil si at man ikke foretar et arveoppgjør her og nå, men utsetter det på ubestemt tid. Den gjenlevende ektefellen tar da ansvar for både gjeld og formue til den avdøde, og kan disponere dette som sitt eget. For å sikre arvingenes interesser, er det likevel visse betingelser når det kommer til store gaver fra boet.

  Finansco hjelper deg med arveplanlegging

  Det kan være utfordrende å sette seg inn i alle aspekter av arveloven selv, og det er trygt å ha en pålitelig partner med på laget. Det er her Finansco kommer inn. Gjennom vår ekspertise innen blant annet finansiell rådgiving og kapitalforvaltning kan vi i Finansco hjelpe deg med å planlegge deler ved din økonomiske fremtid, og også innenfor arv. 

  Vi og forstår viktigheten av personlig og tilpasset rådgivning når det kommer til arveplanlegging og generasjonsskifter. Her sørger vi for at dine ønsker og behov står i fokus, og kan derfor tilby skreddersydde løsninger som ivaretar både deg og dine etterlattes interesser. 

  Sammen sikrer vi at din ektefelle er økonomisk beskyttet, samtidig som vi også optimaliserer med tanke på skatt og videre forvaltning av kapitalen.

  Kapitalforvaltning med Finansco

  Livet består av ulike økonomiske faser, og arv er bare én del av det. Våre dyktige rådgivere tilbyr omfattende kapitalforvaltningstjenester som sikrer at formuen din er i trygge hender gjennom de ulike ulike fasene i livet.

  Ta gjerne kontakt med oss i dag for en uforpliktende prat om veien videre. 

  Les også: Finansco i media

  Ofte stilte spørsmål om arv

  Hva har endret seg med den nye arveloven som trådte i kraft fra 1. januar 2021?

  Den nye arveloven har videreført de fleste av de tidligere reglene, men har innført viktige endringer knyttet til pliktdelsarven for livsarvinger. Dette påvirker hvor mye arv barna har krav på, noe som igjen kan påvirke den økonomiske situasjonen til gjenlevende ektefelle.

  Hvilke arverettigheter har den gjenlevende ektefellen?

  En ektefelle har arverett etter avdøde, og størrelsen på arven avhenger av om avdøde etterlater seg barn. Er det barn, har ektefellen rett til ¼ av arven, men minst fire ganger Folketrygdens grunnbeløp (4G). Uten barn arver ektefellen halvparten, eller minst seks ganger grunnbeløpet (6G), avhengig av andre nære arvinger.

  Hvordan behandles samboere i den nye arveloven?

  Samboere er ikke likestilt med ektefeller i fordeling av arv. Samboere med felles barn kan sitte i uskifte, men har færre rettigheter enn ektefeller. Uten felles barn, har samboere i utgangspunktet ingen arverett med mindre det er bestemt i testament.

  Hva skjer med arveretten hvis ektefellene var separert ved dødsfallet?

  Hvis ektefellene var separert ved dom eller bevilling når en av dem dør, har ikke den gjenlevende ektefellen arverett etter avdøde.

  Kan en ektefelle velge å sitte i uskiftet bo?

  Ja, en ektefelle kan velge å sitte i uskiftet bo. Dette betyr at arveoppgjøret utsettes, og den gjenlevende ektefellen tar ansvar for både gjeld og formue etter den avdøde og kan disponere dette som eget.

  Hva er viktig å tenke på ved arveplanlegging?

  Det er viktig å tenke på beskyttelse av gjenlevende ektefelle, sikring av barnas arverett, skatteplanlegging og eventuell opprettelse av testament. Samarbeid med en erfaren rådgiver sikrer at alle aspekter blir grundig vurdert.

   Meld deg på vårt nyhetsbrev
   Ved å sende inn gir du ditt samtykke til å motta nyhetsbrev og annen relevant informasjon fra oss. Du kan når som helst avregistrere deg fra våre utsendelser.