Arv

Fra arv til salg: Dette må du vite før du selger en arvet bolig

I denne artikkelen deler vi nyttig informasjon i forbindelse med salg av arvet bolig. Det er flere kompliserte steg og mye å tenke på.

  Vi i Finansco har bred erfaring innen formuesforvaltning, kapitalforvaltning og forretningsførsel.  Jeg ønsker mer informasjon om følgende  Når du klikker på send inn, gir du Finansco tillatelse til å lagre og behandle de personlige opplysningene som ble sendt ovenfor for å yte forespurt tjeneste.

  Å arve en bolig kan være en følelsesladet opplevelse, men når tiden er inne for å selge den arvede eiendommen, er det flere viktige trinn du må gjennom og hensyn du må ta. Denne artikkelen vil gi deg et innblikk i prosessen fra begynnelse til slutt – fra å forstå arverettigheter og skattereglene, til forberedelse for salg og de juridiske aspektene ved eiendomsoverføring.

  Når noen i nær familie dør, tar normalt arvingene seg av arveoppgjøret. En del av denne prosessen er ofte å selge avdødes eiendom. Salg av et dødsbo kan være en tung prosess, men det er viktig å være nøye med det formelle.

  Arv etter foreldre kan også gi et likviditetsoverskudd som det kan være vanskelig å vite eller bestemme seg for hva man skal gjøre med. I Finansco har vi lang erfaring med forvaltning av overskuddskapital, og bistår deg gjerne.

  Skifteprosessen

  Før du kan selge boligen, må arven fordeles. Dette kan være en tidkrevende prosess, spesielt hvis det er flere arvinger involvert. Det er viktig å ha en klar og juridisk bindende avtale på plass for å unngå fremtidige konflikter.

  Selve salget

  I noen tilfeller kjøper én eller flere parter av arvingene ut en annen part. Da er det viktig å taksere boligen eller eiendommen, gjerne av flere uavhengige parter, slik at alt går som det skal.

  Dersom det ender i salg må du eller dere vurdere om dere ønsker å bruke en eiendomsmegler eller selge eiendommen selv. En megler kan hjelpe med markedsføring, visninger og forhandlinger, men det medfører også provisjonskostnader. Dersom du ønsker å selge selv kan det spare deg penger, men det krever mer tid og innsats.

  For å tiltrekke potensielle kjøpere er det viktig å forberede eiendommen for visning. Dette inkluderer grundig rengjøring, fjerning av personlige eiendeler og eventuell staging for å vise boligens potensiale.

  Når boligen er solgt fordeles overskuddet, etter eventuell gjeld og meglertjenester er betalt, mellom arvingene. 

  Finansco-ansatte i lobby

  Kan jeg selge boligen skattefritt?

  Etter at arveavgiften ble fjernet i 2014, ble det innført et «kontinuitetsprinsipp» ved arv. Dette prinsippet innebærer at arvingene overtar arvelaters skatteposisjoner. Konkret betyr det at du som arving overtar arvelaters opprinnelige «inngangsverdi», som er kjøpesummen tillagt eventuelle påkostninger. Denne inngangsverdien danner grunnlaget for beregning av gevinst eller tap ved et fremtidig salg.

  Når det gjelder bolig og fritidsbolig, finnes det imidlertid noen viktige unntak fra hovedregelen nevnt ovenfor:

  Hvis den avdøde hadde kunnet selge eiendommen skattefritt på tidspunktet for dødsfallet (ved å oppfylle bestemte botids- og eierkrav), skal arvingenes inngangsverdi settes til eiendommens markedsverdi ved overtakelse. I slike tilfeller vil kun fremtidig verdistigning være skattepliktig.

  Derfor er det viktig at du som arver en bolig eller eiendom vurderer om arvelater kunne ha solgt eiendommen skattefritt eller ikke. Hvis vilkårene for skattefritak er oppfylt, er det viktig å dokumentere eiendommens markedsverdi, gjerne gjennom en takst eller lignende. På denne måten kan du som arving sikre at inngangsverdien blir registrert korrekt. 

  I tilfeller der inngangsverdien skal settes til markedsverdien ved overtakelse, vil du i praksis kunne selge eiendommen uten å måtte skatte av gevinsten.

  La Finansco bistå som sparringspartner i prosessen og med forvaltning av overskuddet

  Etter at salget er fullført og skatter er betalt, sitter du kanskje igjen med et betydelig overskudd. Hos Finansco kan vi hjelpe deg med å forvalte disse midlene på en måte som er i tråd med dine økonomiske mål. 

  Salg av arvet bolig er en kompleks prosess som krever nøye planlegging og ekspertise. Fra å navigere i juridiske farvann til å forstå skatteimplikasjoner, er det mange faktorer å vurdere. 

  Hos Finansco er vi her for å guide deg gjennom hvert trinn i prosessen og hjelpe deg med å forvalte overskuddet på en måte som oppfyller dine finansielle mål.

  Kontakt oss for en nærmere prat

  Dersom du har spørsmål rundt salg av arvet bolig, eller lurer på hva du skal gjøre med overskuddskapitalen i etterkant, er du velkommen til å kontakte Finansco for en uforpliktende samtale. 

  Fyll ut kontaktskjemaet under, så vil en av våre rådgivere ta kontakt med deg snart.

   Meld deg på vårt nyhetsbrev
   Ved å sende inn gir du ditt samtykke til å motta nyhetsbrev og annen relevant informasjon fra oss. Du kan når som helst avregistrere deg fra våre utsendelser.