Arv

Dette bør du vite om offentlig skifte ved dødsfall

Det er flere ting å være obs på ved offentlig skifte ved dødsfall, inkludert valget mellom privat og offentlig skifte og når du bør kreve offentlig skifte.

  Vi i Finansco har bred erfaring innen formuesforvaltning, kapitalforvaltning og forretningsførsel.  Jeg ønsker mer informasjon om følgende  Når du klikker på send inn, gir du Finansco tillatelse til å lagre og behandle de personlige opplysningene som ble sendt ovenfor for å yte forespurt tjeneste.

  Dette er spesielt relevant for deg som nylig har opplevd tapet av en nærstående, og som sitter igjen med spørsmål om forvaltning og fordelingen av boets eiendeler.

  Privat eller offentlig skifte

  Når en person dør, er det vanlig å lure på hvilken prosess som skal følges for å fordele boets eiendeler. Det er to alternative skifteformer man kan velge mellom: enten at boet skiftes privat eller offentlig. 

  Privat skifte 

  Dette er en metode der arvingene selv tar ansvar for å forvalte og fordele boets eiendeler. Denne tilnærmingen er vanlig (men ikke begrenset til) når arvingene er enige om hvordan eiendelene skal fordeles og når konfliktnivået er lavt. Ved å overta boet til privat skifte påtar arvingene seg imidlertid fullt ansvar for avdødes gjeld, og det er derfor viktig at man aldri går over til privat skifte før man er sikker på at boets eiendeler er større enn boets gjeld. 

  Et privat skifte gir arvingene en betydelig grad av kontroll over prosessen og kan være en mer effektiv måte å håndtere dødsboet på når det er enighet om arvefordelingen.

  Offentlig skifte

  Et offentlig skifte av dødsbo, derimot, er en prosess hvor skiftet foretas av retten. Retten vil oppnevne en offentlig oppnevnt bobestyrer som tar ansvar for å forvalte og fordele boets eiendeler. 

  Dette skjer gjerne når arvingene ikke er enige om fordelingen, når det er tvister om eiendelene, når det er behov for å sikre at rettferdig fordeling blir oppnådd i samsvar med loven eller når konfliktnivået generelt er høyt. Offentlig skifte gir en nøytral tredjepart autoritet til å administrere prosessen og bidra til å løse uenigheter og tvister mellom arvingene.

  Valget mellom privat eller offentlig skifte avhenger i stor grad av omstendighetene og arvingenes ønsker. Noen ganger er det mulig å begynne med privat skifte og deretter, hvis tvister oppstår, be om at offentlig skifte blir nødvendig. 

  Ansatte i møte

  Når bør man kreve offentlig skifte?

  Å kreve offentlig skifte av dødsbo er en beslutning som tas når det er behov for en tredjeparts involvering i forvaltningen og fordelingen av eiendelene. Dette kan være nødvendig av flere grunner:

  Uenighet mellom arvingene

  Dersom én eller flere av arvingene er uenige om hvordan verdiene skal fordeles eller det er konflikter knyttet til boet, kan det være nødvendig å be om offentlig skifte. Den offentlig oppnevnte bobestyreren kan arbeide for å løse uenighetene og sikre en rettferdig fordeling i samsvar med loven og avdødes eventuelle testament.

  Tvister om eiendelene

  Når det er uklarhet eller tvist om hvilke eiendeler som tilhører boet, kan offentlig skifte hjelpe til med å klarlegge eierskapet og fordele eiendelene på en korrekt måte.

  Komplekse økonomiske forhold

  Hvis boets økonomiske forhold er komplekse, for eksempel når det er betydelige gjeldsforpliktelser, verdifulle eiendeler eller flere kreditorer involvert, kan offentlig skifte være nødvendig for å sikre en rettferdig og lovmessig behandling av boets forhold.

  Manglende samtykke fra arvingene

  Når ikke alle arvingene samtykker til privat skifte kan det være nødvendig å be om offentlig skifte for å komme videre i prosessen.

  Ulemper ved offentlig skifte

  Det er to åpenbare ulemper ved offentlig skifte: det kan være dyrt og det kan trekke ut i tid. Bobestyreren, som er en offentlig oppnevnt advokat, fakturerer arbeidet på timebasis, og hvor mye et skifte vil koste vil derfor blant annet avhenge av sakens kompleksitet og hvor lang tid det tar å gjennomføre skiftet. 

  I tillegg må man betale et rettsgebyr til tingretten for bobehandlingen. Utgiftene til et offentlig skifte skal dekkes av dødsboet, og det påvirker derfor hvor mye som blir igjen til arvingene. 

  Hvordan går man frem for å begjære offentlig skifte?

  Dersom man ønsker å begjære offentlig skifte må man sende en skriftlig henvendelse om dette til tingretten der avdøde hadde sin bopel. Enhver arving har rett til å kreve offentlig skifte. 

  Det er viktig å forstå at prosessen med offentlig skifte er regulert av loven, og det er derfor strenge retningslinjer som må følges. Å søke råd fra en erfaren juridisk rådgiver eller bobestyrer kan hjelpe deg med å navigere gjennom prosessen og sikre at boets eiendeler fordeles i tråd med loven og i henhold til de nødvendige formelle kravene.

  Uskiftet bo og flere arvinger

  Noen ganger kan et bo være «uskiftet». Dette vil typisk være tilfelle hvis avdøde etterlot seg en gjenlevende ektefelle eller samboer med felles barn. Den gjenlevende kan da på visse vilkår kreve å overta boet «uskiftet», som innebærer at vedkommende har rett til å beholde boets eiendeler uten å fordele dem før vedkommende selv dør eller gifter seg på nytt.

  Dette kan være en fordelaktig ordning fordi det gir tid til å vurdere de økonomiske forholdene grundig før en endelig beslutning tas. Imidlertid er det viktig å merke seg at det kan oppstå behov for offentlig skifte senere, avhengig av situasjonen og arvingenes behov.

  Få bistand av profesjonelle

  Når man står overfor offentlig skifte ved dødsfall, er det viktig å være oppmerksom på alle aspekter som er nevnt ovenfor. Dette kan være en kompleks og følelsesmessig krevende prosess, spesielt når det er flere arvinger involvert. Å søke råd og veiledning fra en erfaren juridisk rådgiver kan være til stor hjelp for å sikre at forvaltningen av boets eiendeler blir gjort riktig og rettferdig.

  For de som også vurderer hvordan man best kan investere overskuddslikviditet som følge av offentlig skifte, er det viktig å vurdere alle alternativer nøye og konsultere med en økonomisk rådgiver for å utvikle en strategi som passer dine mål og behov.

  Kontakt Finansco for en uforpliktende samtale

  Finansco er en formuesforvalter som betjener både private kunder og holdingselskaper. Sammen finner vi den beste løsningen for plassering av dine overskuddsmidler.

  Vi tilbyr tjenester innen formuesforvaltning, kapitalforvaltning og forretningsførsel.

  Vi oppfordrer deg til å ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale om dine behov. Vi ser frem til å høre fra deg. 

   Meld deg på vårt nyhetsbrev
   Ved å sende inn gir du ditt samtykke til å motta nyhetsbrev og annen relevant informasjon fra oss. Du kan når som helst avregistrere deg fra våre utsendelser.