Nyheter

Vurderer du å selge klinikken din?

Om det kan være aktuelt å selge klinikken din, nå eller siden, er det flere grep det kan være hensiktsmessig å ta i forkant.

Vi inviterer til et kurs holdt som en del av samarbeidet mellom Finansco og Oslo Tannlegeforening. (OTF) Kurset berører også tematikk som er viktig for dem som i utgangspunktet ikke ser for seg et salg av klinikk i nær fremtid – både med tanke på pensjon, utbytte, skatt og det juridiske.

Dato: 19.mars 2024
Tid: 17:30 – 20:45
Sted: Legens Hus, Christiania Torv 5, Oslo

For påmelding, pris og mer om selve kursbeskrivelsen finner du ved å følge denne lenken.

Hovedtema: Navigering gjennom salgsprosessen av tannklinikken fra A til Å.

Kursets innhold:

  • Vurdering av klinikkens verdi og strategier for å maksimere denne: Lær hvordan du forbereder klinikken din for salg og hvordan verdien kan vurderes og økes.
  • Juridiske og finansielle aspekter ved salg: En gjennomgang av viktige juridiske og finansielle overveielser, inkludert kontraktsforståelse og skattekonsekvenser, for å sikre en god overgang.
  • Forskjellige oppgjørsformer: Fra kontantoppgjør til earnout-modeller, få en oversikt over hvilke alternativer som finnes.
  • Optimal selskapsstruktur for salg: Få innsikt i hvordan du best strukturerer ditt selskap foran et salg for å maksimere fordeler og minimere skattekonsekvenser.
  • Kapitalplassering etter salg: Veiledning om hvordan du effektivt kan plassere kapitalen etter salg, inkludert lønns- og utbytteoptimalisering, skatteplanlegging, og pensjonsavtaler.
  • Valg av regnskapsfører etter salg: Viktigheten av å velge riktig regnskapsfører i den nye økonomiske situasjonen.

Hvem er Finansco:

Finansco er en uavhengig økonomisk rådgiver, og tannleger er vår største kundegruppe. Vi hjelper våre kunder med flere aspekter av deres økonomiske tilværelse – fra rådgivning rundt plassering av overskuddslikviditet, pensjonsavtaler, skattehensyn, hensynet til juridiske avtaler og regnskapsførsel. For mange av våre kunder kommer det også et tidspunkt hvor man må begynne å forberede, og så gjennomføre, et salg av sin bedrift. Dette er en situasjon som hver enkelt kunde kanskje kun står i én gang selv – og da er vår kunnskap og erfaring fra slike prosesser gode å støtte seg på.

Med vennlig hilsen,
Finansco & Oslo Tannlegeforening

FINANSCOdagen 2024
Den 23. januar snakket vi om hvordan Finansco jobber med forvaltning av formuer foran et fullsatt Vika Kino.