Nyheter

Presentasjoner fra FINANSCOdagen 2024

Under finner du presentasjonene fra alle foredragsholderne på FINANSCOdagen. De kan du laste ned ved å følge linken.

Eirik Norman Hansen

Hvordan bruke kunstig intelligens til hverdags? Og, bør vi være bekymret for hva kunstig intelligens kan bety for fremtiden?

Eirik Norman Hansen er futurist, teknologioptimist, og en av Norges mest etterspurte formidlere. Han er spesielt opptatt av hva teknologi betyr for mennesker, organisasjoner og samfunn. Med den siste tidens tydelige inntog av kunstig intelligens i våre liv, med ChatGPT som ett eksempel, var hans tema svært dagsaktuelt. Bør kunstig intelligens begrenses, omfavnes eller et sted midt imellom?

Øystein Olsen

Tidligere sentralbanksjef i Norges Bank, nå samfunnsøkonom i tankesmien Civita. Hvilke verktøy har Norges Bank i rentepolitikken, hvordan bruker de dem best, og hva har vi i vente de kommende ett til to årene? Når kommer rentenedgangen?

Det siste drøye året eller to har vi alle blitt bedre kjent med inflasjon og Norges Banks pengepolitikk, enn det vi kanskje har vært tidligere. Inflasjonen er fortsatt høy, og det er ingen som tør å garantere for at rentetoppen er nådd for denne gangen. Det er få med den dybdekunnskapen og den praktiske erfaringen på nettopp Norges Banks pengepolitikk som den Øystein Olsen har.

Han fortalte litt prinsipielt om hvordan Norges Bank jobber, hvordan og hvorfor pengepolitikken brukes som et verktøy og litt formaninger om hva som må til for å få nasjonen gjennom en noe tøffere økonomisk tid.

Eirik Bergesen

Eirik Bergesen

Presidentvalget i USA står på trappene – et valgår fylt av skittkasting, drama og økt polarisering? Og hvorfor er det fortsatt Trump og Biden som er presidentkandidatene?

Eirik Bergesen er politisk kommentator, programleder og tidligere diplomat. Han formidler både faglig og underholdende, og med sin brede erfaring bak kulissene i politikk og media kom han til FINANSCOdagen med mye tyngde.

Den 5. november 2024 er det nemlig presidentvalg i USA, og selv om det kanskje er overraskende for en del så står vi fortsatt med President Joe Biden mot tidligere president Donald Trump. For et valgår det blir!

Eirik Furuseth

Finansco har nylig oppnådd både 5 stjerner og gullmedalje for vår forvaltning av verdipapirfondet «FDA». Finansco-gründer Eirik Furuseth forklarte tanken bak investeringsstrategien og mandatet til fondet, som oppsummerer Finansco sitt markedssyn, og hvordan dette passer sammen med Finansco sine øvrige investeringsstrategier.

Nå står vi foran et veiskille for rentefond særlig, hvor tidligere års vinnerfond kan bli den neste periodens taperfond, og vice versa – en rotasjon mange fondsinvestorer faktisk ikke kommer til å få med seg før det er for sent. Hva er Finansco sitt markedssyn i det nye året, og hvilke endringer gjøres i FDA?