Geopolitisk risiko er ikke tilstrekkelig priset inn

Kjetil Gregersen foretrekker rentefond med moderat kredittrisiko og mellomlang durasjon, nordiske høyrentefond og norske aksjefond med verdifokus. Finansavisen, 29. oktober.

  Vi i Finansco har bred erfaring innen formuesforvaltning, kapitalforvaltning og forretningsførsel.  Jeg ønsker mer informasjon om følgende  Når du klikker på send inn, gir du Finansco tillatelse til å lagre og behandle de personlige opplysningene som ble sendt ovenfor for å yte forespurt tjeneste.

  Artikkelen er publisert slik den ble hos Finansavisen, den 29. oktober.

  – Økt geopolitisk usikkerhet resulterer normalt i høyere risikopremier og dermed lavere prising av aksjer og obligasjoner, konstaterer seniorporteføljeforvalter Kjetil Gregersen i Finansco.

  – Imidlertid er dette ennå ikke fullstendig reflektert i dagens marked.

  Gregersen påpeker at vi i en periode etter Berlinmurens fall tok ut en «fredsdividende», men at forsvarsinvesteringene igjen må økes betydelig.

  LIKER FORTSATT HØYRENTESEGMENTET: Finansco-forvalter Kjetil Gregersen.

  – Slike midler må hentes fra den verdiskapende del av økonomiene og vil dra ned den økonomiske veksten det neste tiåret, forklarer han.

  – Heller ikke dette er tilstrekkelig priset inn i finansmarkedet.

  Slike midler må hentes fra den verdiskapende del av økonomiene og vil dra ned den økonomiske veksten.

  Moderat kredittrisiko

  Finansco har uansett tro på rentefond med moderat kredittrisiko og mellomlang rentedurasjon, gitt at rentekurven for tiden er invertert.

  – Slike fond har en akseptabel løpende renteavkastning og potensial for kursgevinster, hvis/når rentenivået kommer ned igjen, sier Gregersen.

  – Dessuten er vi fortsatt positive til nordiske høyrentefond sikret til norske kroner, som gir høy løpende avkastning og kan tåle både økende kredittap og lavere korte renter i en viss grad.

  Når det er sagt, mistenker Finansco at rentene kommer til å holde seg høyere lenger enn markedets forventninger.

  Verdifokus et pluss

  På aksjesiden foretrekker Gregersen norske aksjefond med verdifokus.

  – Norske, fordi kronekursen mest sannsynlig vil styrke seg etter hvert, forklarer han.

  – Verdifond, fordi de med sine mer konservative porteføljer trolig vil greie seg bedre i de mer volatile, markedene vi forventer.

  At verdifond vanligvis er godt eksponert mot oljeselskaper er et ytterligere pluss, gitt at vi i de neste årene kan få langt høyre oljepriser, mener forvalteren.

  – Fornybar energi-investeringer har falt 40–50 prosent det seneste året, mye av dette
  siden i sommer, og vi regner med at fond innenfor dette området etter hvert vil komme
  sterkt tilbake, tilføyer han.

  Unngår Kina-fond

  – Hvilke investeringer vil du eventuelt unngå?

  – Investeringer i fremvoksende markeder, hvor Kina både direkte og indirekte utgjør en betydelig andel, svarer Gregersen.

  – Landets økonomi har utviklet seg overraskende svakt, siden gjenåpningen tidligere i år,
  og nå senkes også de langsiktige prognosene, ettersom de seneste tiårenes enorme investeringssyklus innen eiendom og infrastruktur ser ut til å avta kraftig.

  I tillegg er Finansco fremdeles negativ til alle investeringsalternativer som mangler daglig prising eller daglig likviditet, inkludert mange eiendomsprosjekter, strukturerte produkter og illikvide fondsstrukturer.

   Meld deg på vårt nyhetsbrev
   Ved å sende inn gir du ditt samtykke til å motta nyhetsbrev og annen relevant informasjon fra oss. Du kan når som helst avregistrere deg fra våre utsendelser.