Innsikt

Unngå disse feilene ved arveoppgjør

Et arveoppgjør sikrer at eiendeler og eiendom blir fordelt etter dine ønsker etter man har gått bort. Dessverre oppstår det ofte feil og misforståelser som kan føre til uenigheter og konflikter blant arvingene.

  Vi i Finansco har bred erfaring innen formuesforvaltning, kapitalforvaltning og forretningsførsel.  Jeg ønsker mer informasjon om følgende  Når du klikker på send inn, gir du Finansco tillatelse til å lagre og behandle de personlige opplysningene som ble sendt ovenfor for å yte forespurt tjeneste.

  Et arveoppgjør sikrer at eiendeler og eiendom blir fordelt etter dine ønsker etter man har gått bort. Dessverre oppstår det ofte feil og misforståelser som kan føre til uenigheter og konflikter blant arvingene.

  Som formuesforvalter har vi sett flere feil som gjøres under arveoppgjøret. Dette er de vanligste feilene som oppstår, og løsningen på hvordan du unngår dem. 

  Les mer om arv og generasjonsskifte

  1. Manglende eller utdatert testament

  Et testament er et juridisk bindende dokument som angir hvordan dine eiendeler skal fordeles etter din død. En vanlig feil er å ikke ha et oppdatert og gyldig testament. Dette kan føre til uklarheter og konflikter blant arvingene.

  Løsning: Sørg for å opprette et testament og oppdater det regelmessig i henhold til endringer i din livssituasjon. Det anbefales å søke juridisk rådgivning for å sikre at testamentet er riktig utformet og oppfyller dine ønsker og behov.

  2. Uklare eller tvetydige instruksjoner

  Et testament kan inneholde instruksjoner som er uklare eller tvetydige, noe som kan skape forvirring og potensielle konflikter mellom arvingene.

  Løsning: Vær tydelig og presis i dine instruksjoner i testamentet. Bruk klart språk og unngå tvetydigheter. Hvis nødvendig, rådfør deg med en advokat for å sikre at dine ønsker blir uttrykt på en tydelig og forståelig måte.

  3. Arvingene er ikke identifisert

  Manglende eller utydelig identifisering av arvinger kan føre til usikkerhet og uenighet om hvem som har rett til hvilke eiendeler.

  Løsning: Vær nøye med å identifisere og inkludere alle arvinger i testamentet ditt. Oppgi fullstendig informasjon som navn, adresse og kontaktinformasjon for å unngå misforståelser senere. Sørg også for å inkludere en arvefølge, slik at det er klart hvem som skal motta eiendeler i tilfelle en arving skulle falle bort.

  4. Dårlig organisering og manglende dokumentasjon

  Manglende organisering og manglende dokumentasjon kan skape forsinkelser og forvirring under arveoppgjøret.

  Løsning: Sørg for god organisering og opprett en systematisk oversikt over alle viktige dokumenter knyttet til arveoppgjøret. Dette inkluderer testamenter, eiendomsdokumenter, bankkontoutskrifter, forsikringspoliser og gjeldsdokumenter. Hold alt på et trygt sted og informer relevante parter om hvor dokumentene kan bli funnet.

  5. Feilaktig verdsettelse av eiendeler

  En vanlig feil er å feilaktig verdsette eiendeler, spesielt når det gjelder eiendommer, investeringer eller verdifulle gjenstander. Dette kan føre til uenighet og skjev fordeling blant arvingene.

  Løsning: Få profesjonell hjelp til å verdsette eiendeler korrekt. En eiendomsmegler eller en ekspert innenfor et spesifikt område kan hjelpe deg med å fastsette nøyaktige verdier for eiendelene dine. Dette vil bidra til en rettferdig fordeling og minimere potensielle konflikter.

  6. Manglende kunnskap om arveavgifter og skatter

  Arveoppgjør kan påvirkes av arveavgifter og skatter som må betales. Manglende kunnskap om gjeldende lover og regler kan føre til uforutsette økonomiske belastninger.

  Løsning: Rådfør deg med en profesjonell skatterådgiver som er kjent med arveavgifter og skatteregler i din jurisdiksjon. De vil kunne veilede deg gjennom de skattemessige aspektene ved arveoppgjøret og hjelpe deg med å minimere skattebyrden for arvingene.

  7. Mangel på kommunikasjon og samarbeid

  Dårlig kommunikasjon og mangel på samarbeid mellom arvingene kan føre til misforståelser, uenighet og forsinkelser i prosessen.

  Løsning: Oppfordre til åpen og ærlig kommunikasjon mellom alle involverte parter. Få alle arvingene til å delta i samtaler om arveoppgjøret og oppfordre til samarbeid for å oppnå enighet. Tydelig kommunikasjon kan bidra til å redusere konflikter og skape et mer harmonisk arveoppgjør.

  8. Urealistiske forventninger til tidsrammer

  Arveoppgjør kan være en tidkrevende prosess, spesielt når det er komplekse eiendeler eller flere arvinger involvert. Urealistiske forventninger til tidsrammer kan føre til frustrasjon og konflikt.

  Løsning: Vær realistisk når det gjelder tidsrammen for arveoppgjøret. Diskuter tidsrammen med involverte parter og sørg for å ta hensyn til kompleksiteten i arveoppgjøret. Planlegg i god tid og vær forberedt på at det kan ta lengre tid enn forventet.

  9. Man ignorerer juridisk og økonomisk rådgivning

  Noen forsøker å håndtere arveoppgjør uten å søke profesjonell hjelp, noe som kan resultere i feilaktige beslutninger og utilsiktede konsekvenser.

  Løsning: Ta kontakt med en erfaren advokat eller formuesforvalter som spesialiserer seg på arveoppgjør. De vil kunne gi deg nødvendig juridisk og økonomisk rådgivning for å sikre at arveoppgjøret blir håndtert på riktig måte.

  Les mer: Dette bør du gjøre med arven

  Still forberedt med profesjonell rådgivning

  Ansatte i Finansco
  Kontakt Finansco dersom du har spørsmål knyttet til arveoppgjør.

  Ved å søke profesjonell hjelp kan du minimere risikoen for feil eller uklarheter i testamentet, og sikre en rettferdig fordeling av dine eiendeler. En erfaren rådgiver sikrer at testamentet er juridisk bindende og i samsvar med gjeldende lover og regler. 

  Ifølge Anders Mohn Lian, Head of Legal & Compliance i Finansco, er god dialog avgjørende: 

  – Vår erfaring er at åpen dialog mellom arving og arvelater reduserer konflikt. Et tydelig testament er en del av dette. Det sikrer ikke bare et smidig arveoppgjør, men det styrker også familierelasjoner. 

  – Arv er for mange et følelsesladet tema. Vi kan bistå familier og individer med å ta kvalifiserte avgjørelser når det kommer til arv og generasjonsskifte, og sørger for at avtaler er tydelige og i henhold til lovverket. 

  Ta kontakt hvis du har spørsmål om arveoppgjøret

   Meld deg på vårt nyhetsbrev
   Ved å sende inn gir du ditt samtykke til å motta nyhetsbrev og annen relevant informasjon fra oss. Du kan når som helst avregistrere deg fra våre utsendelser.