Vi i Finansco har bred erfaring innen formuesforvaltning, kapitalforvaltning og forretningsførsel.  Jeg ønsker mer informasjon om følgende  Når du klikker på send inn, gir du Finansco tillatelse til å lagre og behandle de personlige opplysningene som ble sendt ovenfor for å yte forespurt tjeneste.

  I Markedskommentar september 2018 tar vi et tilbakeblikk på de viktigste hendelsene fra august, hva dette betyr for dine investeringer samt våre forventninger til utviklingen videre.


  Markedskommentar september 2018

  • Blandet utvikling i aksjemarkedene
  • Norges Bank og FED hever renten, mer kommer
  • Lange renter trekker opp
  • Oljepris stiger videre, og trekker Norge med seg

  Markedsutvikling

  Etter en sterk augustmåned i aksjemarkedene, falt verdensindeksen, målt i NOK, med 2,5% i september. Norge og Japan var markeder som gikk mot denne trenden og endte med å gå opp. I forrige månedsrapport skrev vi om stigende oljepriser og muligheten for å se priser over USD 80 utover høsten. Dette skjedde allerede i september og oljeprisen er i skrivende stund på USD 81,  etter å ha vært over USD 86. Denne prisoppgang bidro til at Norge fikk en sterk måned og at energisektoren endelig fikk et løft. Kronestyrkelsen trakk samtidig ned avkastningen fra de globale aksjemarkedene.

  Det er fortsatt slik at det meste av den positive avkastningen i globale aksjemarkeder hittil i år kommer fra USA.

  Norges Bank og FED hevet renten som ventet

  I tråd med alles forventning, hevet både Norges Bank og FED renten i september, hver med 0,25%. Signalene fra disse og andre sentralbanker, er at sentralbankrenter gradvis skal videre opp mot mer normale nivåer. Etter en lang periode med lav inflasjon verden rundt, ser vi nå inflasjonsnivåer som gjør at sentralbankene strammer til. Hvor høyt de skal og hvilken effekt dette vil ha på avkastningen i aksjemarkedene gjenstår å se.

  Oppgang i lange renter

  Det er ikke bare korte renter som kommer opp, men også lange renter. Ser vi grafen under har f.eks lange renter både i USA og Norge nå kommet godt opp i forhold til inngangen av året. Høyere inflasjon og oppgang i sentralbankrenter er vesentlige forklaringer på denne oppgangen.

  Så langt i år har oppgangen i lange renter i liten grad påvirket utviklingen i aksjemarkedene. Til det er endringene foreløpige for små og rentenivået fortsatt lavt i en historisk sammenheng. Fortsetter rentenivåene å gradvis stige, som vi forventer, så kan rentemarkedene igjen bli mer attraktive som et plasseringsalternativ til aksjemarkedene.

  Oljepris gjør Norge til et vinnermarked

  Den sterke oljeprisoppgangen gjennom 2018 er en viktig årsak til at Norge er et av de beste markedene hittil i år. Det sees tydelig av grafen under. Selv med en betydelig inntjeningsvekst hittil i år, har Norge etter hvert fått en høy absolutt og relativ prising. I et stramt oljemarked vil Norge fortsatt gjøre det bra, men nedsiderisikoen i markedet er klart økt med dagens høye oljepriser.


  Last ned markedskommentaren for september 2018 her >>>


  Kjetil Gregersen

  Kjetil er Senior Porteføljeforvalter hos Finansco. Kjetil har lang og variert erfaring fra både porteføljeforvaltning, finansrådgivning og styrearbeid. Kjetil har en MSc i Economics and Business Administration fra NHH. På fritiden liker Kjetil å lese, se på fotball og utforske nye temaer som interesserer han.


  [gravityform id=»10″ title=»true» description=»true»]

   Meld deg på vårt nyhetsbrev
   Ved å sende inn gir du ditt samtykke til å motta nyhetsbrev og annen relevant informasjon fra oss. Du kan når som helst avregistrere deg fra våre utsendelser.