Vi i Finansco har bred erfaring innen formuesforvaltning, kapitalforvaltning og forretningsførsel.  Jeg ønsker mer informasjon om følgende  Når du klikker på send inn, gir du Finansco tillatelse til å lagre og behandle de personlige opplysningene som ble sendt ovenfor for å yte forespurt tjeneste.

  I Markedskommentar juni/juli 2018 tar vi et tilbakeblikk på de viktigste hendelsene fra juni og juli, hva dette betyr for dine investeringer samt våre forventninger til utviklingen videre.


  Markedskommentar juni/juli 2018

  Markedsutsikter

  • Svak juni og sterk juli for aksjer
  • Defensive sektorer bedre enn sykliske
  • For første gang på lenge er verdiaksjer bedre enn vekstaksjer
  • Rente- og kredittinvesteringer fortsatt ikke attraktive nok

  Markedsutvikling

  Den volatiliteten vi har opplevd i aksjemarkedene siden begynnelsen av året har fortsatt gjennom de siste to månedene. Juni ble en svak måned for aksjer, mens juli ble en veldig bra måned for alle, enten man ser på land, regioner eller sektorer. Som vi skrev om i vår forrige markedsrapport, skifter markedene ofte mellom å fokusere på støy (negativt), eller fundamentale forhold (oftest positivt). Juni ble en støyperiode mens markedene i juli fokuserte på det positive fundamentale bakteppet for aksjemarkedene.

  Forskjellen i avkastning mellom land, regioner og sektorer fortsetter å være betydelig. For eksempel er forskjellen i avkastningen i perioden mellom den sterkeste og svakeste sektoren nærmere 8 %. Å treffe riktig i investeringsvalgene med mye volatilitet og store avkastningsforskjeller kan være utfordrende og slå tilfeldig ut på kort sikt

  Verdiaksjer i medvind

  I en lang historisk sammenheng har verdiaksjer, eller billige aksjer som vi kalte det i forrige markedsrapport, gitt betydelig meravkastning over vekstaksjer. De siste 5 årene har ikke vært slik, og mange investorer har mistet troen på denne type investeringer. De siste 2 månedene har vi for første gang på lenge sett at verdiaksjer begynner å gjøre det bedre enn vekstaksjer. Svake  resultatrapporter fra selskaper, som blant annet Facebook, som faller i kategorien vekstselskap, har fått investorer til å se på verdiaksjer igjen med nye øyne. Vi får se om dette er et av de mange falske blaffene eller om en større endring endelig er på gang.

  Potensiale i fremvoksende markeder

  Fremvoksende markeder er det segmentet som har hatt størst verdifall siden markedene snudde i slutten av januar i år. I Finansco’s porteføljer har vi en betydelig eksponering mot fremvoksende markeder og det merker vi i porteføljenes avkastning.

  For Finansco er dette en langsiktig investering som vi baserer på følgende fundamentale vurderinger:

  • Den økonomiske veksten er sterkere her enn i resten av verden. Fremvoksende markeder vil utgjøre
   en stadig større del av den globale økonomien.
  • Velstandsøkning for stadig flere gir økt behov for og etterspørsel etter varer og tjenester i den
   innenlandske økonomien, og gjør disse landene mindre avhengige av råvarer og global økonomi.
  • En stadig større del av den teknologiske utvikling og andelen av teknologiske selskaper finner vi nå
   i fremvoksende markeder, spesielt i Kina men også i andre markeder.
  • De statsfinansielle balansene er med noen unntak bra og valutaene har rom for styrkelse. Det er
   positive realrenter i de fleste land, en inflasjon under kontroll og med rom for fall i rentene.


  Last ned markedskommentaren for juni/juli 2018 her >>>


  Kjetil Gregersen

  Kjetil er Senior Porteføljeforvalter hos Finansco. Kjetil har lang og variert erfaring fra både porteføljeforvaltning, finansrådgivning og styrearbeid. Kjetil har en MSc i Economics and Business Administration fra NHH. På fritiden liker Kjetil å lese, se på fotball og utforske nye temaer som interesserer han.


  [gravityform id=»10″ title=»true» description=»true»]

   Meld deg på vårt nyhetsbrev
   Ved å sende inn gir du ditt samtykke til å motta nyhetsbrev og annen relevant informasjon fra oss. Du kan når som helst avregistrere deg fra våre utsendelser.