Markedskommentar

Markedskommentar januar 2019

I Markedskommentar januar 2019 tar vi et tilbakeblikk på de viktigste hendelsene i januar, hva dette betyr for dine investeringer samt våre forventninger til utviklingen videre.

  Vi i Finansco har bred erfaring innen formuesforvaltning, kapitalforvaltning og forretningsførsel.  Jeg ønsker mer informasjon om følgende  Når du klikker på send inn, gir du Finansco tillatelse til å lagre og behandle de personlige opplysningene som ble sendt ovenfor for å yte forespurt tjeneste.

  I Markedskommentar januar 2019 tar vi et tilbakeblikk på de viktigste hendelsene fra januar, hva dette betyr for dine investeringer samt våre forventninger til utviklingen videre.


  Markedskommentar januar 2019

  • Aksjemarkedene med sterkt comeback i januar
  • Forventet inntjening i aksjemarkedene kommer ned
  • Foreløpig grei prising i aksjemarkedene
  • Mer moderate signaler fra sentralbankene

  Markedsutvikling

  Etter en svak periode for aksjemarkedene i fjor høst, fikk vi en meget positiv januar måned i alle markedene.  I NOK steg globale aksjer med 5%, mens fremvoksende økonomier steg med hele 7,5%, og Japan var svakest med oppgang på 1,8%.  Månedsavkastning i flere av disse markedene nærmer seg hva som normalt kan forventes på årsbasis, så man kan undres over hvor av årets potensiale som allerede er tatt ut.  Når vi ser tilbake på 2019, kan januar godt ha vært den beste måned i markedet

  Forventet inntjening faller

  Etter en svak periode, bunnet inntjeningsforventningene i begynnelsen av 2016, og har helt frem til i fjor høst.  Forventet inntjening og endringen i disse er en viktig driver for hvordan aksjemarkedene utvikler seg, dog ikke den eneste. I grafen under ser vi en klar sammenheng mellom endringen i forventet inntjening og markedsutviklingen, her ved globale aksjer. Vi ser tydelig at når fallet i forventet inntjening bunner ut i begynnelsen av 2016 og stiger igjen, så får vi oppgang i aksjemarkedene. På samme måte ser vi at da inntjeningsforventningene toppet ut og begynte å falle i fjor høst, så falt markedene også.

  Foreløpig grei prising i aksjemarkedene

  Med snart 10 års oppgang i aksjemarkedene etter finanskrisen skulle man tro at prisingen av aksjemarkedene begynte å bli høy og at nedsiderisikoen er økende.  Det er de nok blitt, men som vi ser av grafen under, ligger nivåene for globale aksjemarkeder nå faktisk på historisk snitt siden 2001, basert på forventet inntjening.

   

  Sentralbanken fremstår som mer moderate

  Til forskjell fra tidlig i fjor høst, har forventningene til fremtidige rentehevinger hos sentralbankene moderert seg.  Lavere forventninger til økonomisk vekst, inflasjon som foreløpig ser ut til å komme opp på, men foreløpig ikke overstiger de nivåer sentralbankene styrer etter ligger bak dette.  I tillegg kan vi ikke utelukke at enkelte sentralbanker trekker markedsuro inn i sine løpende vurderinger. En utfordring med denne situasjonen, er at med unntak av USA, så har sentralbankene ikke fått hevet rentenivået fra bunnivåer, og heller ikke reversert andre stimuli og er dermed dårlig forberedt når neste nedtur en gang kommer

   


  Last ned markedskommentaren for januar 2019 her >>>

   Meld deg på vårt nyhetsbrev
   Ved å sende inn gir du ditt samtykke til å motta nyhetsbrev og annen relevant informasjon fra oss. Du kan når som helst avregistrere deg fra våre utsendelser.