Markedskommentar

Markedskommentar for mai 2024

Kjetil Gregersen skriver blant annet om en meget sterk måned for Oslo Børs, og en omsider styrket krone i denne månedens markedskommentar.

  Vi i Finansco har bred erfaring innen formuesforvaltning, kapitalforvaltning og forretningsførsel.  Jeg ønsker mer informasjon om følgende  Når du klikker på send inn, gir du Finansco tillatelse til å lagre og behandle de personlige opplysningene som ble sendt ovenfor for å yte forespurt tjeneste.

  Sterk måned for Oslo Børs

  De aksjemarkedene jeg følger hadde en positiv måned i mai, målt i respektive lokale valutaer. En god første kvartalsrapportering for mange, og en jevnt over mer positiv stemning til aksjemarkedet er med på å løfte markedene.  

  At forventningene til kutt fra sentralbankene utsettes i tid samtidig som antall kutt modereres, tar markedet til inntekt for at økonomiene utvikler seg sterkere enn tidligere forventet.  Bekymringen for en mulig resesjon er mer eller mindre borte, myk landing alternativet viker for en økende tro på grei økonomisk utvikling fremover. 

  Det er riktignok forskjeller i vekstforventningene i de ulike regioner, men totalen av dette gjør stemningen positiv i aksjemarkedene.  

  Målt i lokal valuta var de ulike aksjemarkedene i tabellen under opp fra 0,6 til 5,2 prosent i mai.   Oslo Børs, som hadde en svak start på 2024, har hentet inn mindreavkastningen i forhold til andre markeder og det er nå blant de bedre markedene, kun slått av Japan så langt i år.  

  Etter noen måneder med kronesvekkelse har kronen styrket seg betydelig i løpet av kort tid. Så avkastning i mai for de ulike internasjonale aksjemarkedene, målt i NOK endte i minus.  Fremvoksende markeder var svakest med en nedgang i NOK på nærmere 5 prosent og USA ved S&P 500 best med en marginal nedgang, når jeg holder Norge utenom.

  Om kronestyrkelsen kun er et blaff, som vi har sett flere ganger før de siste årene, er vanskelig å vite. Men det er foreløpig vanskelig å tro på en mer langvarig styrking av kronen.  Få faktorer peker i den retningen.

  Så langt i år har det blitt en hyggelig reise i de fleste aksjemarkedene i lokal valuta. Dog er forskjellene ganske store – fremvoksende markeder er opp nærmere 3,5 prosent. Her er det nok en svak utvikling i Kina som trekker ned, og i de øvrige markedene er det tosifret eller nesten tosifret avkastning til nå, målt i lokal valuta. 

  Selv med siste periodens kronestyrkelse, har kronen så langt i år fortsatt svekket seg mot de fleste valutaer, bortsett fra den japanske yen. I norske kroner er følgelig avkastningen hittil i år på mellom 7 og 15 prosent. Dette er sterke resultater i løpet av kun 5 måneder. 

  «Sell in May and go away”?

  I årene jeg har skrevet denne markedskommentaren med jevne mellomrom, har jeg nevnt en tilsynelatende sesongfaktor i markedet: «Sell in May and go away». 

  Historisk har de aller fleste store fall i aksjemarkedene tilfeldigvis skjedd på høsten, så en strategi om å være investert i perioden desember til ut mai, og så være ute av markedene fra juni til desember, hadde gitt gode resultater. 

  For Oslo Børs har jeg data fra 1995 og frem til i dag, og jeg har nok en gang regnet litt på disse dataene. Ser man på hele perioden er det veldig store forskjeller i oppnådd avkastning på disse to «sesongene». Over kortere perioder, som de siste 10 og 5 år, blir forskjellen mindre eller borte.  Det har rett og slett vært mindre av de store markedsfallene fra juni til november, og det største fallet de siste ti årene var faktisk under utbruddet av Covid 19-pandemien i begynnelsen av 2020.   

  Så «Sell in May and go away» er nok en av disse mytene som uberettiget har fått feste seg i markedet, som ikke har noe for seg, og ei heller er utnyttbar når man graver litt i tallene.

  Faktisk er det slik at uansett hvilken periode jeg regner på, så vil det å være investert på Oslo Børs gjennom hele året, slå «strategien» om å selge i mai og komme tilbake til markedet i desember. Dette underbygger det som vi alltid sier i Finansco, det er tiden du er investert i markedet som gir deg avkastningspotensialet i markeder, og ikke det å prøve å time markedet ved å gå ut og inn av det.

  Makrobildet – hva skjer fremover?

  Over de siste seks til ni månedene har forventningene dreid fra å frykte en resesjon, til å tro på muligheten for en myk landing og nå i økende grad ingen landing. Dette siste betyr at veksten fortsetter fremover. 

  I forrige måneds markedskommentar viste jeg en graf fra USA, en såkalt PMI-indeks som signaliserte at aktivitetsnivået i USA var på vei ned igjen, stikk motsatt av forventningene om ingen landing. Under viser jeg den samme grafen, nå med oppdaterte månedstall, og da blir bildet ganske annerledes og mer positivt.  

  At grafen er så volatil som den er nå gjør den mer upålitelig, men målingen er uansett blitt mye mer positiv på kun en måned.  Målinger over 50 sammenfaller med økonomisk vekst fremover. 

  Et bilde som inneholder diagram, Plottdiagram, line, tekst

Automatisk generert beskrivelse

  Denne måneden tar jeg med en tilsvarende graf for Euro-området.  Den er ikke like volatil, men utviklingen er i tråd med det som USA-målingene viser. Og målingene bygger opp under scenariet om at vi kan se greie veksttall i økonomiene fremover.  

  Et bilde som inneholder tekst, Plottdiagram, line, diagram

Automatisk generert beskrivelse

  Hvilket handlingsrom de ulike sentralbanker får med tanke på rentesettingen, gitt at indikatorene over får rett med tanke på veksten fremover, blir interessant å følge med på. 

  Sverige har allerede kuttet renten én gang, og det forventes flere fra Riksbanken. Det forventes at ECB gjør det første kuttet i juni. Deretter er det større usikkerhet om hvem som kutter renten før årsskiftet og når på høsten dette kan skje. 

  Hva Norges Bank har rom for å gjøre, med en fortsatt svak krone, blir det interessant å følge med på.

  Prisingen av aksjemarkedet

  Siden bunnen i markedet i fjor høst, så har det norske aksjemarkedet steget med 36 prosent. Globale aksjer har steget med 27 prosent i samme periode. Har denne oppgangen gitt like mye dyrere aksjer som oppgangen har vært? Delvis, men ikke fullt ut. 

  Oslo Børs P/E har løftet seg fra ca. 9,8 ganger inntjening i fjor høst, til en P/E på ca. 10,5 nå.  Hva gjelder månedlige tall har et historisk snitt siden 2002 har vært på 12,0 med høyeste P/E-måling på 21,5, og lavest på 5,7. 

  Så Oslo Børs er ikke spesielt høyt priset, selv etter oppgangen fra bunnen i fjor høst på 36 prosent. Tilsvarende for globale modne markeder er per i dag ca. 18,5, opp fra 15,4 i fjor høst.  

  Siden 2000 har høyeste P/E-prising vært 25,1 og lavest på 9,2. Gjennomsnittlig P/E-prising har vært 16,3 i perioden. På globale modne aksjemarkeder er i dag prisen noe over historisk snitt. Ingenting bekymringsfullt ut fra markedsprisingen på disse nivåene.

  Oslo, 4. juni 2024

  Kjetil Gregersen, CFA

   Meld deg på vårt nyhetsbrev
   Ved å sende inn gir du ditt samtykke til å motta nyhetsbrev og annen relevant informasjon fra oss. Du kan når som helst avregistrere deg fra våre utsendelser.