Markedskommentar

Markedskommentar januar 2020

Vi tar et tilbakeblikk på de viktigste hendelsene i måneden som gikk, hva de betyr for dine investeringer, samt våre forventninger til utviklingen videre.

  Vi i Finansco har bred erfaring innen formuesforvaltning, kapitalforvaltning og forretningsførsel.  Jeg ønsker mer informasjon om følgende  Når du klikker på send inn, gir du Finansco tillatelse til å lagre og behandle de personlige opplysningene som ble sendt ovenfor for å yte forespurt tjeneste.


  03_negativeKORT OPPSUMMERT: 

  Plutselig ikke så svak NOK lenger
  – Et av de beste årene i aksjemarkedene siste 20 år
  – Pengepolitikken på hold i 2020?
  – Bærekraft og Impact i fokus i 2020

  Markedsutvikling

  Gjennom høsten var markedet opptatt av en uforklarlig svak utvikling i den norske kronen. I en periode hvor oljeprisen steg med over 10 USD pr fat, svekket NOK seg handelsvektet med over 6%, noe som er mye i valutamarkedet. Analytikernes kronemodeller forklarte plutselig dårlig kroneutviklingen og både finanspressen og enkelte makroøkonomer stilte spørsmålet og dels argumenterte for at kronen kanskje skulle være permanent svakere fremover.

  Typisk når markedsaktører begynner å diskutere om det denne gangen er annerledes, har markedet en tendens til å gjøre prognoser og antagelser til skamme.  Dette opplevde vi til gangs i desember. I en måned hvor kronen normalt er svak fordi Norges Bank da ikke kjøper kroner, fikk vi i løpet av et par uker en styrkelse av kronen på nærmere 4 % og det aller meste av årets kronesvekkelse var med ett borte.   

  Et av de beste årene i aksjemarkedene på lenge

  Den ekstraavkastningen vi hadde som norskbasert investor forsvant da stort sett i denne perioden hvor kronen styrket seg.  På tross av litt svekket avkastning i desember gav det globale aksjemarkedet, regnet i USD; den tredje beste avkastningen de siste 20 årene, kun slått av 2003 og 2009 som var årene etter to av de verste børsfallene i historien!  Det at 2019 ble et så bra år skyldes nok også at q4 i fjor var veldig svakt, med markedsfall opp mot 20% i noen markeder, noe som vi kommenterte i vår forrige markedsrapport.

  I NOK var markedene ned fra 2,5% % til opp 3,3%. I desember var Norge det beste markedet og Japan det svakeste markedet. For hele 2019 var det nok en gang USA (SP500) som gav den beste avkastningen med en oppgang på hele 32,5%, mens Oslo Børs var «svakest» med en avkastning på drøyt 19%. Vi fikk nok et år med betydelige avkastningsforskjeller mellom beste og dårligste marked, så hvor man har valgt å være investert gjennom 2019 har vært viktig.

  tabell

  Pengepolitikken på hold i 2020?

  Med unntak av Norges Bank som fortsatte å heve renten gjennom året, snudde de fleste sentralbanker 180 grader rundt i løpet av året og kuttet både rentene og i enkelte tilfeller gjeninnførte QE tiltak.

  Mange av de viktige sentralbankene har som vanlig hatt årets siste møte i desember og flere har kommet med ventede, men fortsatt interessante signaler om pengepolitikken i 2020.

  Ganske entydige er signalene om at sentralbankene nå er på hold i rentesettingen, muligens for hele 2020, og dette gjelder også Norges Bank.  Budskapet er at sentralbankene har gjort sin del av jobben i en global økonomi som bremset opp gjennom 2019 og som ikke pr. i dag ikke forventes å tilta i styrke i 2020. Moderate men akseptable vekstrater, lav inflasjon alle steder, høy kapasitetsutnyttelse og moderat arbeidsledighet tilsier ikke mange stimulative tiltak i pengepolitikken for øyeblikket. Sentralbankenes fokus ser nå ut til å være å sikre seg tørt krutt i verktøykassen, skulle det bli behov for dette.

  Dette innebærer at aksjemarkedene som gjennom 2019 fikk bra støtte gjennom sentralbank politikk, ikke vil få den samme medvind i 2020 som de fikk i 2019.  Mer stimulativ finanspolitikk, som har vært diskutert, kanskje mer blant økonomer enn hos politikere, gjennom 2019 kan være et svar, men foreløpig ser dette ut til å sitte langt inne i de fleste land og regioner.  Det som vi som investorer da i vesentlig grad sitter igjen med, som kan gi oss avkastning i 2020 er økt inntjening i selskapene og/eller høyere prising.  En markedsoppgang på det første er langt å foretrekke.

  Bærekraft og Impact i fokus i 2020 i Finansco

  I Finansco har vi erkjent at vi både kan, bør og må bidra til at målet om at FN’s 17 bærekraftsmål oppnås innen 2030, gjennom det vi gjør som formuesforvaltere for våre oppdragsgivere.  Privat investeringskapital er nødvendig for å bidra til å finansiere løsninger og løsningsselskaper som jobber mot FN’s bærekraftsmål. På vegne av våre oppdragsgivere har vi bl.a. gjennom Finansco Impact allokert og vil fortsette å allokere kapital til investeringer innen bærekraft, Impact og ESG.  For våre oppdragsgivere er slike investeringer som et «Kinderegg», man kan oppnå tre ting. For det første kan oppdragsgiver unngå potensiell nedsiderisiko i sine investeringer, for det andre oppnå konkurransedyktig avkastning/potensiell meravkastning og for det tredje bidra til å nå bærekraftsmålene.  I 2020 vil vi i Finansco fortsette med å få bredere og dypere innsikt og kunnskap om disse områdene, til beste for våre oppdragsgivere.

  markedssyn

  Oslo 6. januar 2020

  Kjetil Gregersen, CFA  

  LAST NED MARKEDSKOMMENTAREN HER >>>

   Meld deg på vårt nyhetsbrev
   Ved å sende inn gir du ditt samtykke til å motta nyhetsbrev og annen relevant informasjon fra oss. Du kan når som helst avregistrere deg fra våre utsendelser.