Markedskommentar

Markedskommentar januar 2021

Vi tar et tilbakeblikk på de viktigste hendelsene i måneden som gikk, hva de betyr for dine investeringer, samt våre forventninger til utviklingen videre.

  Vi i Finansco har bred erfaring innen formuesforvaltning, kapitalforvaltning og forretningsførsel.  Jeg ønsker mer informasjon om følgende  Når du klikker på send inn, gir du Finansco tillatelse til å lagre og behandle de personlige opplysningene som ble sendt ovenfor for å yte forespurt tjeneste.


  05_neutralKORT OPPSUMMERT: 

  Aksjemarkedet i 2020 ble slett ikke verst
  – Biden og aksjemarkedene
  – Tilbake til vekstaksjer, nok en gang
  – Bærekraft bli stadig viktigere i finans

  Markedsutvikling i desember

  Oppgangen i aksjer fortsatte i desember

  Oppgangen i november fortsatte inn i desember for de fleste aksjemarkedene. I lokal valuta var oppgangen mellom 2% og 7%, hvor fremvoksende markeder var best og Europa svakest. Også Oslo Børs hadde bra oppgang.

  Også i desember styrket NOK seg, spesielt mot USD, slik at avkastningen i NOK for internasjonale markeder ble svakere enn i lokal valuta. I NOK fikk da Oslo Børs den beste oppgangen med 4,7% mens USA var det svakeste markedet med en oppgang på 0,5%.

  Og hvem hadde trodd vi skulle få så god avkastning i aksjemarkedene, når vi i midten av mars hadde opplevd fall på 30-35 % i de fleste markedene? For hele 2020 steg globale aksjer nemlig med 13% målt i NOK og 17% i lokal valuta. Med unntak av Europa som var svakt i minus for året, steg de ulike markedene fra 4,7% (Norge) til nesten 19% (USA). UK var unntaket, med en nedgang på 12%, men her har vel Brexit-prosessen vært en sterkt negativ bidragsyter til avkastningen.

  21m01_table

  Den ekstreme berg og dalbane-utviklingen vi alle har opplevd i aksjemarkedene i 2020 understreker viktigheten av å ha en langsiktig formuesplan for ens sparing og investeringer, og at man holder seg til den også når markedene er utfordrende. Ikke selg i panikk når markedene faller, hvis mulig øk heller risikoen om markedsfallet er stort nok. Ikke prøv å time bunnen, men kjøp når fallet er stort nok og prisingen har blitt mer attraktiv. Vær tålmodig, det kan ta tid før kjøpene blir bra, men all historie viser at slike kjøp som regel blir bra.

  Biden og aksjemarkedene

  Med nyvalgt president i verdens fortsatt største økonomi, og med verdens største og ledende aksjemarkeder, så er det interessant å se på hvordan Bidens politikk kan påvirke finansmarkedene i forhold til avtroppende president. Bidens økonomiske politikk vil i utgangspunktet være ganske annerledes enn Trumps. Hva han vil få til avhenger til syvende og sist av hvilke partier som kontrollerer hhv. Senatet og Kongressen. Biden har en større villighet til å bruke finanspolitikken, både nå under Korona-pandemien, men også generelt for å løse mange av de utfordringer har. Hva som oppfattes negativt av markedene er Bidens skattepolitikk, hvor han ønsker å reversere de skattelettene som selskaper og velstående har fått under Trump. Dette er negativt for markedet. Der hvor forskjellene i poltikken er størst er åpenbart på miljøområdet. Bidens politikk her vil få ulike utslag på forskjellige selskaper og sektorer enn kanskje på markedet som helhet. I handelspolitikken ser det foreløpig ikke ut som det ikke vil være så store endringer, så globalisereringen vil fortsette å gå i revers og, alt annet like, dra ned global vekst.

  Tilbake til vekstaksjer – nok en gang

  Et tilbakevendende tema i markedsrapportene mine, er avkastningen for henholdsvis vekst- og verdiaksjer. Vekstaksjer har jo som kjent helt siden finanskrisen gitt vesentlig høyere avkastning enn verdiaksjer og blitt veldig mye dyrere – forskjellen er større enn noen gang før. Normalt vil en slik utvikling etter hvert reverseres; dyre aksjer selges (vekst) og billige aksjer kjøpes (verdi). Tidligere i høst så det ut som at en slik reversering var i startgropen, og jeg omtalte dette senest i forrige markedsrapport. Som en rekke ganger de siste årene, snudde dette igjen i forrige måned og vekstaksjer fortsatte å gjøre det bedre enn verdiaksjer. Jeg er overbevist at denne rotasjonen fra vekst- til verdiaksjer vil skje på et eller annet tidspunkt, men så langt har mine forventninger blitt gjort til skamme.

  Bærekraft blir stadig viktigere i finans

  I Finansco så vi for flere år siden at det å hensynta bærekraft i investeringer var viktig, både fra et verdimessig ståsted, men også finansielt. Ved neste månedsskifte er det to år siden vi introduserte fondporteføljen Finansco Impact for våre oppdragsgivere. Denne porteføljen består av globale aksjefond som driver med den foreløpig mest avanserte form for bærekraftsinvesteringer – impact-investeringer. Vi synes det er hyggelig å se at vi til nå har oppnådd det vi sa vi skulle gjøre, å bidra med kapital til selskaper som har produkter og tjenester som søke å oppfylle FNs bærekraftsmål, samt å gi våre oppdragsgivere god meravkastning i forhold til globale aksjer.

  I 2021 vil bærekraft bli enda mer sentralt og viktig. I løpet av året vil et omfattende regelverk om integrering av bærekraft innen finans fra EU bli gjort gjeldende. EU har laget er rammeverk for å måle hvor mye av et selskaps virksomhet er grønn (EU Taxonomi) og de har laget krav om klassifisering fra den enkelte fondsforvalter om hvorvidt et fond er et bærekraftsfond eller ikke.

  Som formuesforvalter og investeringsrådgiver vil også Finansco bli pålagt å hensynta bærekraft i vår investeringsrådgivning og i vårt produkttilbud når disse reglene trer i kraft. Dette jobber vi nå med, og vi har et godt utgangspunkt i og med at vi har jobbet med dette i flere år allerede.

   

  Oslo, 6. januar 2021
  Kjetil Gregersen, CFA

   Meld deg på vårt nyhetsbrev
   Ved å sende inn gir du ditt samtykke til å motta nyhetsbrev og annen relevant informasjon fra oss. Du kan når som helst avregistrere deg fra våre utsendelser.